• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur A. Moerman 
  • de Vereniging

 

Smeerolie voor het uitkeringsproces


Als je arbeidsongeschikt raakt, kunnen formulieren, keuringsartsen en arbeidsdeskundigen voor extra stress zorgen. Maar geen paniek: de AOb heeft vijftien wao/wia-begeleiders die je graag bijstaan in hele proces.Wie begeleider Geertje Broekstra aanhoort over dat proces, krijgt al snel kafkaëske beelden. Op zich is het in meer of mindere mate arbeidsongeschikt raken al erg genoeg. De rompslomp waarmee je vervolgens te maken kunt krijgen, valt ook verre van mee. “Natuurlijk zijn er het Informatie- en Advies Centrum en de AOb-consulenten die je kunnen helpen. Daarnaast bestaan wij, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die steun geven in het uitkeringsproces. Wij zijn opgeleid voor sociaal-emotionele begeleiding in het ziekteproces tot en met de wia-keuring. We helpen niet alleen bij het invullen van formulieren. We gaan zo nodig zelfs mee naar de keuringsarts. Ook met wao’ers die herkeurd moeten worden.”

Broekstra is zelf sinds 1993 arbeidsongeschikt. In die tijd werden mensen nog gewoon afgekeurd. “Vreselijk vond ik het, ik werd afgedankt. Toen werd vooral gekeken naar wat je allemaal niet meer kon. Nu gaat het vooral over wat je allemaal nog wel kunt. Dat is een hele vooruitgang”, vertelt ze. “De AOb heeft de wao/wia-begeleiding in het leven geroepen na een ledenenquête begin deze eeuw. Daaruit bleek een sterke behoefte aan meer support in het proces. Voor mij is dit vrijwilligerswerk een mooie manier om een bijdrage aan de samenleving te leveren.”

Met ingang van november gaan de wao/wia-begeleiders in alle regio’s tegelijkertijd spreekuren houden. Deze inloopmogelijkheid is bedoeld als laagdrempelige manier voor aanstaande arbeidsongeschikten om kennis te maken. Broekstra en haar collega’s verwachten met gelijktijdige spreekuren op vaste momenten in het jaar meer bekendheid krijgen. “Die uren doen we voortaan in het voor- en najaar op vaste tijden. In de regio’s noord en oost hebben we daar goede ervaringen mee en nu voeren we die werkwijze dus landelijk door.”

De begeleiders zijn niet slechts goedwillend en ervaringsdeskundig. Via de FNV zijn ze geschoold en de AOb organiseert minstens een keer per jaar een terugkomdag. Om de vrijwilligers bij te praten over veranderingen en actuele ontwikkelingen. Bij de spreekuren is bovendien ook altijd een AOb-consulent aanwezig. “Mensen die met arbeidsongeschiktheid te maken krijgen, adviseer ik om in een zo vroeg mogelijk stadium binnen te lopen. We zien jammer genoeg te vaak mensen op het allerlaatste moment aankloppen of pas als ze bij de keuringsarts geweest zijn. Dan dweil je achter de feiten aan”, zegt Broekstra op zijn Cruijffs.

Een van de valkuilen is bijvoorbeeld dat arbeidsongeschikten in een uur tijd bij de keuringsarts geen reëel beeld van zichzelf schetsen. “Uit een soort van natuurlijk levensoptimisme geven mensen vaak een te positief beeld van zichzelf. Maar in dat uur moet je een objectief en getrouw beeld van jezelf schetsen. Dat vergt nogal wat, terwijl mensen vaak ook vol emotie zitten. Dan is het fijn dat je met ons het gesprek hebt kunnen voorbereiden of dat een van ons erbij zit. Wij fungeren eigenlijk als de smeerolie van het proces. Ook de keuringsartsen hebben baat bij een soepel verloop. Die nemen ook graag meteen de juiste beslissingen.” 


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.