• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Uitvoering vve-programma onder de maat


Peuters hebben weinig aan voor- en vroegschoolse educatie (vve) als de leidsters onvoldoende activiteiten aanbieden. “Niet stoppen, maar verbeteren van de uitvoering”, adviseert onderzoeker Paul Leseman, van de Universiteit van Utrecht.Heeft het wel zin om door te gaan met de vve, als er nauwelijks of geen effect optreden? Volgens onderzoeker Paul Leseman is die conclusie gebaseerd op een misverstand. “Ons onderzoek laat zien dat het aanbieden van vve-activiteiten op het gebied van taal, geletterdheid en gecijferdheid substantiële positieve effecten heeft op de doelgroepkinderen.” Helaas, zo voegt hij eraan toe, bieden veel leidsters en leerkrachten te weinig activiteiten aan. 

De onderzoekers volgden twee jaar lang 160 kinderen op voorscholen, peuterspeelzalen en vroegscholen (kleuters van 4 tot 6 jaar) in Utrecht. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Daarbij viel op dat de invoering van het speciale programma (Taalrijk met Puk & Ko) geen enkel effect had. De ontwikkeling van de kinderen hing vooral af van de activiteiten die de leidsters aanboden en of ze dat op een goede manier deden. Volgens Leseman bieden sommige voor- en basisscholen op papier wel een vve-programma aan, maar alleen het aankopen van een methode is niet voldoende. Vervolgens moet er veel gecoacht worden bij de uitvoering ervan. Willen vve-activiteiten effect hebben, dan moet er veel gedaan worden aan professionalisering en bewaking van de kwaliteit.

In Utrecht zit al twee derde van de achterstandskinderen op een vroeg- of voorschool; het streven is om dit uit te breiden naar 95 procent. Wethouder van onderwijs, Jeroen Kreijkamp, wil extra investeren in de professionaliteit van leidsters en leerkrachten.

Kinderen in gemengde kleutergroepen gaan veel meer vooruit in taal en rekenen. In de praktijk blijkt menging echter lastig omdat hoger opgeleide ouders hun kinderen vaak niet in groepen willen hebben met veel achterstandskinderen. Leseman denkt dat dit niet koste wat het kost moet worden afgedwongen, maar “waar er mogelijkheden zijn: grijp ze aan!”   {noot}

Het onderzoek ‘Pilot gemengde groepen 2007-2010’ is te vinden op www.utrecht.nl/onderzoekonderwijs.

 


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.