• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Gemeenten houden 250 miljoen over op schoolgebouwen


Gemeenten ontvangen rond de anderhalf miljard euro voor schoolgebouwen in basis- en voortgezet onderwijs. Sinds de decentralisatie van de onderwijshuisvesting hielden zij steeds meer geld over op die post, wat naar andere bestemmingen verdween. In 2009 was het verschil tussen de normbedragen en de daadwerkelijke uitgaven opgelopen tot 300 miljoen euro. In 2010 is het gat tussen inkomsten en uitgaven voor het eerst sinds jaren afgenomen. Gemeenten hielden vorig jaar nog ongeveer 250 miljoen euro over aan de inkomsten voor schoolgebouwen.

Dat blijkt uit het Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010, dat gelijk met de rijksbegroting verscheen. De daling is het hardst gegaan in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Desondanks geven grote gemeenten nog steeds 17 euro per inwoner minder uit aan schoolgebouwen dan de normen aangeven. In kleinere gemeenten is het overschot kleiner. Zij zijn door de kleinschaligheid meer kwijt aan schoolgebouwen maar weten toch 14 euro per inwoner over te houden aan de post onderwijshuisvesting.

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Hoe gul is mijn gemeente?’ van het Onderwijsblad in 2010 werd een onderzoek aangekondigd naar de uitgaven voor onderwijshuisvesting, dat dit najaar klaar zou moeten zijn.  


Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.