• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Broertjes-zusjesregeling onder druk


De regeling waardoor leerlingen met een broer of zus op de school van keuze voorrang hebben boven andere nieuwkomers, staat onder druk. In Utrecht wilden ze er een eind aan maken. Ouders staken daar een stokje voor.Het krijgen van een plekje op een populaire school met lotingsysteem leidt soms tot overspannen toestanden. Maar ouders die al een kind hadden op een populaire school konden tot voor kort opgelucht ademhalen: vaak waren toekomstige brugklassers met een broer of zus op die school vrijgesteld van loting. Die ‘broertjes-zusjesregeling’ staat nu onder druk. Ouders die geen kroost op de instelling naar keuze hebben, vinden de regeling oneerlijk. Omdat middelbare scholieren – in tegenstelling tot basisschoolkinderen – zelfstandig naar school gaan, kun je niet stellen dat het voor ouders onhandig is als hun kinderen naar verschillende scholen moeten, zeggen zij. Dus waarom zouden niet alle kinderen aan de loting mee moeten doen?

De ouders stapten naar de rechter. Deze gaf hun begin dit jaar gelijk. Wanneer scholen toch de broertjes-zusjesregeling willen behouden, riskeren zij een gang naar de rechter. Vandaar dat de zogeheten Povo-werkrgoep – een samenwerkingsverband van scholen in Utrecht – besloot de voorrangsregeling af te schaffen. Nu kwam een andere groep ouders in het geweer. ‘We leefden drie jaar lang in de illusie dat we in groep 8 bij de jongste (..) geen stress zouden hebben bij de schoolkeuze. En dan krijgen we nu dit weer over ons heen gestort’, schreef een Utrechtse blogger op Unieuws.nl.

De Povo-werkgroep krabbelde terug. ‘Bij nader inzien blijkt dat er meer tijd nodig is om de bestaande regeling te wijzigen’, schrijft ze op haar website. Het bleek dat de bij de werkgroep aangesloten scholen de koerswijziging niet hadden voorgelegd aan hun medezeggenschapsraden. Daarmee was de wijziging van de baan. ‘Bovendien zou een abrupte afschaffing van de voorrangsregeling onvoldoende rekening houden met gewekte verwachtingen.’

Sinds dit schooljaar is de regeling in samenspraak met de MR wel afgeschaft op het Amsterdamse Spinoza Lyceum. ‘Voorrang voor broertjes of zusjes vinden wij in de huidige situatie van schaarste inhoudelijk en juridisch niet meer zo goed uit te leggen’, staat op de Spinoza-site.

Andere populaire scholen in Amsterdam, zoals het Amsterdams Lyceum en het Barlaeus gymnasium, schaften de regeling al eerder af. 


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.