• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Aanvulling


Het Onderwijsblad 15 bevatte een artikel over getraumatiseerde leerlingen. Zoals al bij het artikel vermeld stond: de namen van de leerlingen waren gefingeerd. Als aanvulling daarop: de leerlingen die op de foto’s te zien zijn, hebben niets van doen met de inhoud van het artikel. 


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.