• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

PO-bestuur had moeten aanbesteden


Movare, het Limburgse bestuur van een kleine zestig scholen in het primair onderwijs, heeft voor een bedrag van €3.148.078,- aanbestedingsregels ‘niet nageleefd’. Dat meldt Deloitte in de accountantsverklaring die bij de jaarrekening 2010 is gevoegd.

In een reactie laat het college van bestuur weten dat het om lesmiddelen (Onderwijs Leer Pakket, oftewel OLP) gaat, die niet zijn aanbesteed. ‘Betreffende post is tot nu toe in overleg met de vorige accountant niet Europees aanbesteed. De huidige accountant is de mening toegedaan dat dit wel dient te gebeuren’, aldus bestuurssecretaris John Wevers in een schriftelijke reactie namens het college van bestuur. In de toekomst zullen de lesmiddelen wel Europees worden aanbesteed, aldus Wevers.

De afgelopen jaren heeft Movare al wel een aantal andere aanbestedingen op touw gezet. Volgens het bestuur ‘doet (het) er alles aan om volledig te voldoen aan de aanbestedingsregels’ 


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.