• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Docent vindt dat hij goed orde kan houden


Docent vindt dat hij goed orde kan houden Bijna alle leraren vinden dat ze goed orde kunnen houden. Veel leerlingen zijn het daar niet mee eens, die missen structuur in de klas. “Het is vreemd dat docenten zo gesloten zijn over het orde houden in de klas. Tegelijkertijd zijn ze wel open over hun gebrek aan deskundigheid om probleemleerlingen te onderwijzen.” Dat zegt Frederik Smit, hij is een van de onderzoekers van het ITS in Nijmegen, die de mening van 2000 docenten, 740 leerlingen en 2300 ouders vroegen over de kwaliteit van het onderwijs. In het voortgezet onderwijs en het mbo vindt een derde van de leerlingen en van de ouders dat de leraar niet de baas is in de klas. Docenten zeggen dat er niets aan de hand is. “Bij hen schuiven de normen vaak langzaam op en dat pikken leerlingen niet, die vinden rommelige klassen vervelend.” Smit ontmoette een docent die daarom overspannen thuis zit. “Hij vindt vooral dat hij te weinig steun krijgt van de schoolleiding. Er wordt niet over gesproken, maar ik denk dat docenten geen antwoord hebben op de straatcultuur die langzaam de klas in is geslopen. Zoals er nu in de Tweede Kamer problemen zijn met de omgangsnormen, zo is dat al langer in de klas aan de gang. Daar hebben ze geen antwoord op.” In het onderzoek geeft een ruime meerderheid te kennen dat zij onvoldoende aandacht kunnen geven aan elk kind apart, omdat er veel tijd nodig is voor de probleemleerlingen. Bijna de helft van de docenten stelt steeds minder tijd te hebben om gewoon les te geven. Vandaar dat twee derde vindt dat er een psycholoog of pedagoog op school zou moeten zijn om hun taak te verlichten. Wat Frederik Smit heel opmerkelijk vindt in het onderzoek is dat een kwart van de ouders heeft overwogen om hun kind van school te halen. “Dat betekent dat er iets helemaal mis gaat met de communicatie tussen de docent en ouders. Ik denk dat het vooral in het primair onderwijs nodig is dat er een intakegesprek is met de ouders over wat zij kunnen verwachten van de school en andersom.” In het onderzoek geven ook de leraren aan dat ze de contacten niet optimaal vinden en dat er gezocht moet worden naar alternatieven. Volgens Smit zouden ook leerlingen daarbij veel meer betrokken moeten worden. Hoewel die in het voortgezet onderwijs liever niet hebben dat ouders hun territorium betreden, is daar volgens Smit nog een wereld te winnen.


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.