• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Amerikaanse staten stoppen prestatiebeloning


Verscheidene Amerikaanse staten en schoolbesturen zetten een punt achter projecten met prestatiebeloning. De stad New York stopte ermee toen uit onderzoek bleek dat prestatiebeloning geen aantoonbaar effect had. Volgens het evaluatierapport van onderzoeksbureau Rand Corporation was er geen verschil zichtbaar tussen scholen met en zonder prestatiebeloning. Als oorzaak gaf Rand aan dat het leerlingvolgsysteem in het onderwijs zo goed was dat prestatiebeloning van leraren niets extra’s kon toevoegen.

In Texas werd het project prestatiebeloning van 400 miljoen dollar teruggebracht tot 40 miljoen vanwege financiële tegenvallers van de staat. Het gebrek aan resultaat werd genoemd. Een overheidsfunctionaris zei in het tijdschrift Education Week niet te verwachten dat met het stopzetten de leerlingresultaten zouden dalen.

Voor de voorstanders van prestatiebeloning was het echter een klap. Texas had namelijk het omvangrijkste project voor prestatiebeloning. Ook in Alaska en Iowa zijn projecten stopgezet. Volgens Education Week groeit de stapels studies dat prestatiebeloning geen tot nauwelijks effect heeft. Desondanks zijn er ook nog staten die ermee beginnen: Florida en Ohio.  


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.