• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Kortsluiting


‘Er broeit iets’, zei de Nijmeegse onderwijskundige Frederik Smit vorige week op de voorpagina van de Volkskrant. ‘Ouders ervaren een muur tussen hen en de school.’ Hij sprak over een onderzoek dat ‘s avonds in hapklare brokken werd vermalen tot anderhalf uur waanzinnig saaie televisie over het onderwijs. Gelukkig werd later de prachtige Franse film Entre les murs uitgezonden, over een leraar in een Parijse achterstandswijk. Die film geeft een realistisch beeld van de ingewikkelde driehoeksverhouding tussen leerlingen, leraren en ouders.Smits nieuwe onderzoek vertelde weinig nieuws over ‘wat er broeit’ tussen ouders en leraren. KRO’s Grote schoolonderzoek kwam in 2003 tot ongeveer dezelfde conclusie: school en ouders praten volledig langs elkaar heen. Lachesis beschrijft in haar columns regelmatig klagende ouders die verwachten dat de leerkracht er ook uithalen wat er niet inzit. Ouders van hun kant mopperen op de gebrekkige communicatie. Maar broeit er iets? Nee, er is al jarenlang sprake van regelmatige kortsluiting.Als communicatie-arbeider in het onderwijs en leverancier van schoolgaande kinderen zie ik het aan twee kanten misgaan. Leraren praten vaak in jargon. Alsof ouders weten wat het avi-niveau is of begrijpen wat het pta is in het cm-profiel. Scholen opereren suf door op de deur van groep 3 een briefje te hangen. ‘Juf Els is ziek. Er is geen vervanging.’ Of je de kinderen maar weer mee naar huis wilt nemen.Op ouderavonden erger ik mij weer aan mede-ouders die vinden dat het resultaat van iedere toets Engels en wiskunde op internet zichtbaar moet worden ‘omdat hij thuis nooit wat vertelt over school’. Veel ouders leggen alle verantwoordelijkheid bij de leraren voor het schoolsucces van hun kinderen en de informatie daarover.Volgens sociologen zijn ze niet voor niets zo kritisch. Vroeger kregen ouders veel meer kinderen en was het niet zo erg als er eentje niet zo goed kon meekomen. Nu is het een ramp als er van 1,7 kind eentje de hooggespannen verwachtingen van pa en moe niet waarmaakt. Met die harde werkelijkheid moeten scholen en leraren rekening houden. Want anders gaat het door al die kortsluiting toch nog broeien.  


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.