• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur B. Hoogenboom 
  • Kleine column

 

Geen bonus maar banen

Het afgelopen jaar heeft de AOb scherp commentaar geleverd op een aantal plannen van het kabinet. Dat vonden we nodig. Een club die zegt het beste met onderwijs voor te hebben om vervolgens de banen van 9000 mensen te schrappen en daarnaast geld weggooit via een krakkemikkig plannetje met prestatiebeloning, moeten we wakker schudden.
Het kabinet werd inderdaad even wakker, onderwijsminister Van Bijsterveldt moest ook wel. De senaat was kritisch over de bezuiniging op passend onderwijs, het onderwijspersoneel maakte zich op voor een staking. De hele bezuiniging werd daarom met een jaar verschoven. Sindsdien houden Van Bijsterveldt c.s. zich horende doof. Want er verandert voor de AOb niets. Wij willen dat zorgleerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat kan niet met 300 miljoen euro minder.
Tegelijkertijd kent het rotsvaste geloof van bepaalde politici in marktwerking geen grenzen. Met onzin als prestatieloon wil dit kabinet ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs mèt bezuiniging toch omhooggaat. Dit kabinet denkt dat iedereen harder gaat lopen door een enkele docent meer salaris te geven. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat het niet werkt. Onderwijs is teamsport. Maar de minister heeft haar eigen waarheid: zij weet zeker dat de experimenten hoe dan ook slagen, zodat er aan het eind van deze regeerperiode 250 miljoen voor een nutteloze post is gereserveerd.
Logisch dus dat de AOb al een jaar roept dat die posten tegen elkaar moeten worden weggestreept. Vooralsnog tevergeefs, anders schreef ik dit niet. Maar gelukkig hebben we onze collega’s nog: voor wijzigingen in het beloningsbeleid is toestemming van de medezeggenschapsraad nodig. Dus als die ‘nee’ zegt tegen een experiment met prestatiebeloning, mag een school niet meedoen met het proefje van OCW. Nadere uitleg kunt u vinden in de actiekrant die u bij deze editie van het Onderwijsblad aantreft. Bent u MR-lid, dan ontvangt u binnenkort extra informatie.
Het voorstel prestatiebeloning in te zetten om de desastreuze korting op het passend onderwijs voor het grootste gedeelte te beperken, kan met uw hulp slagen. Als onderwijssector kunnen wij met elkaar de verantwoordelijkheid nemen die dit kabinet niet durft te aanvaarden. Het is crisis, er is geen tijd voor hobby’s. We moeten zorgen dat de mensen die aan het werk zijn zoveel mogelijk aan het werk blijven. De 9000 collega’s die door dit kabinet in de ww dreigen te komen, maken het voor de rest van het onderwijspersoneel juist mogelijk te presteren. Daarom reken ik op uw hulp: geen bonus maar banen!

Ben Hoogenboom, lid dagelijks bestuur

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.