• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur . Overige 
  • Juridische rubriek

 

Therapeutische basis?

Juf Roos, werkzaam in het basisonderwijs, is net een jaar ziek. Onlangs ontving zij van haar werkgever een salarisstrook waaruit duidelijk wordt dat haar werkgever 30 procent van haar salaris inhoudt vanwege ziekte. Juf Roos vermoedt dat dit niet klopt. Immers, zij werkt al drie maanden een aantal uren per week in het kader van haar re-integratie. Ze besluit haar werkgever om opheldering te vragen.
Die bevestigt de inhouding. In het tweede ziektejaar mag de werkgever 30 procent van het salaris inhouden vanwege ziekteverlofuren. En formeel is juf Roos nog steeds volledig met ziekteverlof: zij zou haar werk slechts op ‘arbeidstherapeutische basis’ verrichten.
Omdat juf Roos nog steeds twijfels heeft, vraagt ze de AOb om advies. Daar verneemt zij dat het standpunt van de werkgever niet klopt. Want voor werk op arbeidstherapeutische basis moet, volgens het Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (BZA), aan een aantal eisen worden voldaan. De activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden; de periode mag niet langer dan zes weken zijn; de werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject. Verder mag het werk geen bestaande functie zijn die in de cao staat omschreven: het moet een gecreëerde functie zijn. Er moet ook te allen tijde begeleiding aanwezig zijn en de persoon in kwestie moet op elk moment weg kunnen gaan.
Welnu, juf Roos werkt al ruim langer dan zes weken in het kader van haar re-integratie. Bovendien voert ze haar eigen werkzaamheden uit als leerkracht. Er is dus geen sprake van arbeid op therapeutische basis: juf Roos dient voor die uren 100 procent salaris te ontvangen. Na een brief van de AOb aan de werkgever bleek dat die niet op de hoogte was van de regeling. De werkgever heeft derhalve de salariskorting teruggedraaid.

Viola Knop, juridische dienst AOb

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.