• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

Een nieuwe stichting wil weer een islamitische school voor middelbaar onderwijs in Amsterdam beginnen. Zij heeft hiervoor inmiddels goedkeuring gekregen van minister Marja van Bijsterveldt. Nu heeft de Stichting Islamitisch Onderwijs een aanvraag voor huisvesting bij de gemeente ingediend. Amsterdam had tot voor kort één islamitische middelbare school: het Islamitisch College Amsterdam (ICA). Dat ging deze zomer echter dicht omdat er te weinig leerlingen waren en de kwaliteit van het onderwijs er volgens de Onderwijsinspectie onder de maat was. In de nieuwe stichting zitten ook personen die bij het ICA betrokken waren.
ANP, 22 september

De zeventienjarige jongen uit Meerssen die deze maand doodsbedreigingen op twitter heeft gezet, gaat naar een andere school. Hij had op internet gedreigd iedereen op het Sint Maartenscollege in Maastricht te doden. Daarbij gaf hij aan dat het om een test ging, om te zien of de politie hem zou aanhouden. Volgens directeur havo/vwo van het Sint Maartenscollege Cleo Rijgersberg is in overleg met de jongen en zijn ouders een andere school gevonden die hem accepteert.
Dagblad De Limburger, 22 september

{cijfer}
4
Vandaag stelt voor de vierde maal dit schooljaar een nieuwe leerkracht zich voor aan groep 7 van de Heenvlietse basisschool Tweespan. De ouders van de kinderen zijn boos. De zoveelste vervanger haakte gistermorgen plotseling af. Groep 7 is naar huis gestuurd. “Triest”, zegt vader Rein van Gasteren. Die stoet van vervangers was helemaal niet nodig geweest, zeggen hij en de andere ouders, want met juf Joke stond begin dit schooljaar nog een ervaren, goede lerares voor de jongetjesklas: groep 7 bestaat uit twaalf jongens en twee meisjes. Maar juf Joke is geschorst na een conflict met de directie. Wat ze precies heeft misdaan, is onduidelijk. Bijna iedereen houdt het op botsende karakters. Diezelfde schooldirectie is op haar beurt vorige week vlak na dat schorsingsbesluit opgestapt, vanwege de woede van de ouders en collega-leerkrachten over het wegsturen van twee juffen. Behalve Joke (54) is ook juf Linda (60) uit de school gezet. De ouders spreken van een chaos op de Tweespan. Het schoolbestuur noemt de start van het jaar zéér ongelukkig en hectisch.
AD/Rotterdams Dagblad, 21 september

De Leonardoschool voor hoogbegaafde kinderen gaat op termijn weer dicht. De sluiting op termijn hangt onder meer samen met de ontwikkelingen en bezuinigingen in onderwijsland. Speciaal onderwijs is veel duurder dan regulier onderwijs. De Leonardoschool opende in september 2007 haar deuren in Boulevard Hazenkamp in Blerick. Destijds was de school de eerste publieke school voor hoogbegaafde kinderen in Nederland. Leerlingen moeten een IQ van minstens 130 hebben om te worden toegelaten.
AD/Algemeen Dagblad, 20 september

Basisschool Tervliet in Terhole zit de komende jaren ‘veilig’. Door het vertrek van drie kinderen naar het middelbaar onderwijs begon de school het nieuwe schooljaar met 21 leerlingen. De opheffingsnorm is 23. Het verlies aan het middelbaar onderwijs is echter alweer goedgemaakt. Vorige week zijn drie nieuwe leerlingen ingeschreven. De drie nieuwe leerlingen komen van buiten Terhole. Zij zaten elders op school.
Provinciale Zeeuwse Courant, 17 september

Britse leerlingen kunnen, als het aan hun ouders ligt, binnenkort van hun leraar een draai om de oren of een tik op de vingers met een rietje verwachten. Volgens de helft van alle ouders moeten lijfstraffen weer worden ingevoerd in het klaslokaal om orde en tucht te handhaven. Opmerkelijk genoeg pleit zelfs een op de vijf leerlingen ervoor dat leraren weer fysiek geweld mogen toepassen op klasgenoten die niet in het gareel lopen. Tweederde van de leerlingen wil dat leraren sowieso strenger optreden, een mening die door bijna alle ouders wordt gedeeld. Veel Britten stellen dat de rellen van deze zomer grotendeels veroorzaakt zijn doordat scholieren te zacht worden aangepakt. Sinds 1986 mogen Britse leraren geen lijfstraffen meer toepassen. Hun vakbond wijst erop dat het gedrag van leerlingen daardoor is verbeterd.
De Telegraaf, 17 september

{op velletje}
De komende anderhalf jaar verdwijnen er bij de hogeschool Inholland 470 voltijds arbeidsplaatsen. Dat is bijna een op de vijf banen bij de onderwijsinstelling. Interim-bestuurder Doekle Terpstra sluit gedwongen ontslagen niet uit.
De rigoureuze reorganisatie zat er al aan te komen. Het leerlingenaantal is gekelderd door alle perikelen rond de hogeschool met ruim 30 duizend studenten verspreid over acht locaties in Noord-Holland en Zuid-Holland. De hogeschool kwam negatief in het nieuws door het te gemakkelijk verstrekken van diploma’s.
De vakbonden Algemene Onderwijsbond en CNV Onderwijs noemen de reorganisatie ‘enorm maar noodzakelijk’.
Trouw, 16 september

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.