• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

AOb-voorzitter Walter Dresscher: 

Schisma in de FNV onafwendbaar

De breuk in de FNV lijkt onafwendbaar. Door de opstelling van Bondgenoten en de AbvaKabo ziet Walter Dresscher voorlopig geen nieuwe samenwerking.

Toen de meerderheid van de FNV Federatieraad op 19 september ‘ja’ zei tegen het pensioenakkoord, werd tevens besloten een ‘Commissie van Goede Diensten’ in te stellen. De inkt van het besluit was nog niet droog of Bondgenoten verstuurde een mail naar alle bonden waarin ze terug kwamen op dit besluit. Vervolgens eisten ze van minister Kamp van Sociale Zaken dat er apart met hen wordt onderhandeld, aangezien zij geen vertrouwen meer hebben in de huidige FNV voorzitter Agnes Jongerius. Ook bij de Stichting van de Arbeid lieten ze weten een eigen vertegenwoordiger te willen.
AOb-voorzitter Walter Dresscher is zichtbaar verontwaardigd over de hele gang van zaken. “Dit gaat al sinds juni zo. Ze wensen zich niets aan te trekken van de besluiten. Als je lid bent van een organisatie dan kan het gebeuren dat je het niet eens bent met een standpunt. Van hen moesten nu opeens de statuten gewijzigd worden, omdat ze geen gelijk kregen. Er is indertijd niet voor niets gekozen voor deze structuur. AbvaKabo en Bondgenoten hebben bijelkaar de meeste leden, maar het stemrecht is zo opgezet dat de stem van iedere bond ertoe doet. Nooit hebben ze zich daaraan gestoord, nu moeten de regels opeens veranderd worden tijdens het spel.”
Dresscher vindt bovendien het alsmaar herhaalde argument van de voorzitter van Bondgenoten, Henk van der Kolk, dat er naar de meerderheid van de leden niet geluisterd werd een ‘slag in de lucht’. “Bondgenoten heeft zelf een gezamenlijk referendum geweigerd en vervolgens een eigen referendum opgezet met allerlei platte leugens, als zou het hier om een ‘Casino akkoord’ gaan. Er reageerde 22,7 % dat wordt nu afgerond op 100 %, zo kan ik het ook.” De verwijten van Van der Kolk dat er niet naar hem geluisterd werd vindt Dresscher ongelooflijk. “Er is juist wel naar hem geluisterd, er is alles aan gedaan om hem binnen boord te houden, het akkoord is eindeloos uitgesteld. Maar als je je onderhandelaar opzadelt met onhaalbare opdrachten, zoals 2,6 miljard extra eisen bij Kamp, dan wil je in feite geen akkoord.” De rode draad die Dresscher ziet is dat Van der Kolk geen enkele belangstelling heeft voor de standpunten van de andere bonden en een minachting heeft voor het collectief, daarom lijkt een breuk hem onafwendbaar. “Dit gedrag gaat ten koste van het imago van de vakbeweging. Het heeft al veel schade toegebracht.” Van der Kolk laat op zijn webblog weten één FNV te willen waarin de zelfstandige bonden opgaan in sectoren. Dresscher is daar tegen. “Deze discussie hebben we eerder gehad, wij hebben al voorbeelden in het buitenland gezien waar dat toe leidt. Eén organisatie waarin mensen zich niet meer herkennen. De Politiebond fuseerde met de AbvaKabo, maar kwam daarvan terug, omdat politiemensen zich niet meer vertegenwoordigd voelden. Dat het met de AOb goed gaat heeft ook te maken met de uitstraling dat wij er speciaal zijn voor de mensen in het onderwijs. Wij zijn een van de weinige bonden die ledenwinst maken. Sommigen zien zo’n ongedeelde FNV als een vlucht naar voren, maar ik vind het net zoiets als wanneer je zegt dat zelfmoord een probaat middel is tegen hoofdpijn, in plaats van gewoon een aspirientje.” Bondgenoten heeft nu het hoofd van Agnes Jongerius geëist, maar Dresscher ziet geen enkele oplossing in het aftreden van de FNV-voorzitter. “Elke voorzitter loopt stuk op deze verhoudingen.” Volgens Dresscher heeft het schisma ook te maken met de het idee over de functie van een vakbond. “Wil je alleen op straat acties voeren of wil je de belangen van de leden ook nog behartigen in bepaalde besturen? Als je dat laatste wilt moet je je onderhandelaar de ruimte en het vertrouwen geven. Als je met z’n allen op die stoel wilt zitten, ben je uitgepraat.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.