• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Groninger bestuur krijgt aanvulling op bruidsschat

De gemeente Groningen gaat de bruidsschat die bij de verzelfstandiging van het bestuur voor openbaar onderwijs O2G2 is afgegeven, aanvullen met ruim 4,6 miljoen euro. Volgens O2G2 is dat bedrag ontoereikend.

Het Groninger bestuur O2G2 heeft grote financiële problemen. Dat zou komen doordat de gemeente een te krappe bruidsschat heeft meegegeven bij de verzelfstandiging eind 2009. Het jaar daarop sloot het bestuur af met een negatief resultaat van 4,5 miljoen euro.
Omdat gemeente en bestuur het er niet over eens waren wie schuldig is aan de financiële problemen heeft de gemeente Vos/ABB gevraagd onderzoek te doen naar de bruidsschat. De werkgeversorganisatie meent dat er op de hoogte van de bruidschat juridisch niets valt af te dingen. Maar dat de gemeente destijds niet voor een marktconforme som heeft gekozen. Als de gemeente had gekeken welk bedrag gebruikelijk wordt toegekend voor verzelfstandiging, was de bruidsschat hoger uitgevallen. ‘Het is niet een kwestie van verkeerd inschatten, maar een kwestie van anders inschatten’, zei de Groningse onderwijswethouder Elly Pastoor (PvdA) hierover op Oog tv, de stadszender van Groningen. ‘We hadden toen beter moeten kijken. En dat gaan we nu repareren.’ De gemeente is van plan ruim 4,6 miljoen euro over te maken op de rekening van O2G2.
Daarmee is de kous niet af. Omdat volgens de wet openbaar en bijzonder onderwijs gelijk behandeld moeten worden, moet de gemeente ook miljoenen extra overmaken aan het christelijk onderwijs.
De VVD in de raad van Groningen wil snel duidelijkheid van het gemeentebestuur over de tegenvaller. De PvdA was destijds aanjager van de verzelfstandiging en voelt zich verantwoordelijk. De partij begrijpt echter niet waarom er automatisch ook miljoenen moeten naar het bijzonder onderwijs. De partij dringt aan op extra onderzoek, nu naar het eigen vermogen van O2G2. Volgens de gemeente bezat de stichting op het moment van verzelfstandiging 13,6 miljoen euro. Het Groninger bestuur bestrijdt dit. De raad bespreekt de zaak 26 oktober.
O2G2 heeft in de tussentijd laten weten het bedrag van 4,6 miljoen ontoereikend te vinden. Vooralsnog gaat het reorganisatieplan waarin een kleine 140 fte worden geschrapt, nog niet in de koelkast.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.