• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Sneloplopend tekort

Omdat in het voortgezet onderwijs het aantal leerlingen stijgt en er veel leraren uitstromen wordt er een snel oplopend tekort verwacht.
Het tekort aan leraren verschilt per sector, per regio en per vak. In het primair onderwijs daalt het aantal voltijd banen in de komende drie jaar met 700 doordat er steeds minder leerlingen zijn. In 2015 is het leerlingenaantal van 610 duizend nu naar 594 duizend gedaald. Door de vergrijzing worden er vanaf 2017 in het primair onderwijs weer tekorten verwacht.
Ook in het mbo daalt het aantal leerlingen met ongeveer 15 duizend in de komende jaren en neemt het aantal banen af met 700. In het voortgezet onderwijs is het tegenovergestelde aan de gang. Daar stijgt het aantal leerlingen van 900 duizend nu naar 950 duizend, in 2016 worden er 4000 vacatures verwacht. Dit alles staat in de nota Werken in het onderwijs 2012. Het begeleidend nieuwsbericht noemt het een ‘dal’ en een ‘dieptepunt’, het lerarentekort vraagt om ‘stevige maatregelen’. De vraag is het grootst in Amsterdam, Rijnmond, zuidelijk Noord-Holland en de Haaglanden en bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Inmiddels werkt het onderwijspersoneel gemiddeld bijna twee jaar langer door. Als deze trend doorzet scheelt dat ook in het aantal vacatures.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.