• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

 

De ouderwetse drukker is aan het uitsterven

Aan de telefoon: Kirsten Nienhuis

Specialistische beroepsgroepen hebben het moeilijk. Om hen te helpen opende SOS Vakmanschap het Meldpunt voor bedreigde beroepen en opleidingen, vertelt Kirsten Nienhuis.

Wie worden er bedreigd in hun voorbestaan?
“Specialistische beroepen en opleidingen, zoals siersmeden, modelmakers, de Leidse Instrumentenmakersschool, de parketleggers en orthopedische schoenmakers. Veel van dit soort vakken zijn vergrijsd. Glasblazers bijvoorbeeld, daar zijn er in heel Nederland nog maar een paar van en de beste is 65 jaar.
Scholen kampen met gebrek aan vakdocenten, dure machines en kleine klassen. Een specialisme als horlogemaker is voor scholieren niet altijd herkenbaar, die kiezen dan eerder voor fijnmechanica. Ook sluit een opleiding soms niet goed aan bij de vraag op de arbeidsmarkt. Het gebeurt dat kleine beroepsgroepen onvoldoende inbreng hebben op de kwalificatiedossiers waaraan de leerlingen op roc’s moeten voldoen.”

Wat doet SOS Vakmanschap?
“Elke opleiding of beroepsgroep die zich bedreigd voelt, kan zich melden. SOS Vakmanschap is een samenwerking van ruim vijftig organisaties uit onderwijs en bedrijfsleven. Als netwerkorganisatie willen we met adviezen komen, partijen bij elkaar brengen en projecten opzetten. De beroepsgroepen en scholen moeten gezamenlijk op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld door nieuwe leerarrangementen te ontwikkelen en kleine opleidingen op een plek te concentreren.”

Sterven beroepen soms niet gewoon uit, zoals de scharensliep en de lantaarnopsteker eerder?
“Het is zo dat er beroepen verdwijnen. De ouderwetse drukker is aan het uitsterven, maar in de grafische media ontstaan nieuwe functies. De focus van SOS Vakmanschap ligt op specialistische beroepen die nodig zijn in de Nederlandse maatschappij.”

De wildgroei aan mbo- en hbo-opleidingen zou teruggedrongen moeten worden, stond onlangs in het Onderwijsblad. Is dat niet strijdig met het behoud van kleine opleidingen?
“Daar zit een spanningsveld, er zijn 238 kwalificatiedossiers in het mbo. Wij willen zorgen dat opleidingen voor scholen goed te organiseren zijn, maar ook specialistisch genoeg blijven. Een mogelijkheid kan zijn om verwante opleidingen onder één kapstok te hangen. Bijvoorbeeld een opleiding als rundveepedicure met vergelijkbare opleidingen onder de noemer dierverzorging. Er is in ieder geval vraag naar de afgestudeerden van specialistische opleidingen, 95 procent vindt een baan.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.