• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Snoeiharde kritiek op passend onderwijs


Het invoeringstempo van passend onderwijs is te hoog en de bijbehorende bezuinigingsoperatie is ongelukkig. Op essentiële punten heeft de Onderwijsraad snoeiharde kritiek op de plannen voor passend onderwijs. De raad pleit voor uitstel, minimaal twee schooljaren na goedkeuring in de Eerste Kamer, zodat scholen zich goed kunnen voorbereiden. De stelselwijziging passend onderwijs is nodig, maar wordt overhaast ingevoerd, zo schrijft de Onderwijsraad in het vorige week verschenen advies Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Terwijl er nog geen wet ligt, moeten nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgericht en moeten deze ook ingrijpende beslissingen nemen. Dat is volgens het advies onwenselijk. De belangrijkste aanbeveling van het advies is om invoering van het nieuwe stelsel van passend onderwijs niet per 1 augustus 2012 in te voeren. Een zorgvuldige invoering vraagt om uitstel, de raad denkt daarbij aan twee volledige schooljaren na aanvaarding in de Eerste Kamer begin volgend jaar. Behalve zware kritiek op de beleidshaast van minister Marja van Bijsterveldt, hekelt het advies de bezuinigingen in voor de Onderwijsraad stevige taal en noemt die ‘ongelukkig’. Bovendien komen de effecten van de bezuinigingen op de verkeerde plek terecht, namelijk op het bordje van de scholen voor speciaal onderwijs, ‘terwijl daar de kwaliteit fors omhoog moet’. Onduidelijk is daarnaast hoe het geld dat vrijkomt door het wegvallen van de rec’s terecht zal komen bij onderwijs en zorg, daar is geen enkele garantie voor. Zorgen heeft de raad over de positie van ambulant begeleiders, waarvan de helft wordt wegbezuinigd. ‘Die deskundigheid moet behouden blijven.’ Alles bij elkaar concludeert de raad dat de bezuiniging ‘geen recht doet aan nut en noodzaak van een ander stelsel van speciale onderwijszorg.’ Een uitgebreidere samenvatting van het advies en het hele rapport zijn te vinden op www.aob.nl


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.