• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Helft particuliere vwo-scholen onder inspectietoezicht

Bij particuliere scholen staat de helft van alle vwo-afdelingen onder intensief toezicht van de Onderwijsinspectie. Aanleiding is het te grote verschil tussen de cijfers die gegeven worden voor het schoolexamen en voor het centraal schriftelijk. In 2010 lag bij 24 particuliere vwo-afdelingen het gemiddelde schoolexamencijfer bijna twee keer zoveel hoger dan de 0,5 die de inspectie aanvaardbaar vindt.

Inspecteurs bezochten 28 vestigingen van Winford (3), Luzac (21), Blankestijn (2) en Erasmus (2) die als school voor voortgezet onderwijs of school voor volwassenenonderwijs zelf examens mogen afnemen. De overige 25 vestigingen werden niet bekeken omdat de examenresultaten daar in orde waren. De rapporten daarover werden in maart afgerond en staan pas sinds kort op internet.
Van die 28 vestigingen die zijn bezocht hebben er 24 een vwo-afdeling. Die 24 vestigingen staan nu allemaal onder intensief toezicht van de inspectie. Datzelfde lot was nog eens tien havo- en drie mavo-vestigingen beschoren.
Gemiddeld haalden vwo-leerlingen op deze particuliere instellingen in 2010 een 5,7 voor hun centraal eindexamen en ligt het schoolonderzoek gemiddeld 0,9 punt hoger. Op sommige vwo-vestigingen van Luzac (Maastricht, Breda, Den Haag, Bergen op Zoom en Dordrecht) en Erasmus (Maastricht) gaat het zelfs om meer dan 1,0 punt verschil tussen schoolexamen en centraal schriftelijk.
In het gewone onderwijs is dat anders: het centraal schriftelijk zit op een 6,3, de schoolexamens liggen 0,3 hoger. Overigens zijn er ook flink wat gewone vwo-scholen waar het schoolexamen meer dan 0,5 punt hoger ligt. Dat komt op 37 procent van die scholen voor. Kijkend naar alle particuliere vwo-afdelingen gaat het daar om bijna de helft.
“Ook wij vinden de verschillen te groot”, zegt Rens Koole van Luzac. “Onze leerlingen moeten trots kunnen zijn op hun diploma en wij vinden het daarom helemaal niet fijn om onder intensief toezicht te staan. Wij streven er naar dat die verschilscore bij alle vestigingen onder de 0,5 zakt zoals is voorgeschreven.”
Hij ziet zonder zorgen de volgende inspectieronde tegemoet. “Bij de examens van 2011 is het bijna gelukt. Helmaal bij mavo en havo. Er zijn nog vijf vwo-vestigingen waar dat niet het geval is, maar daar zijn de verschilscores hoogstens 0,7 punt.” Om dat te bereiken heeft Luzac het schoolexamen fors verzwaard en de normen voor alle vestigingen landelijk vastgesteld. “Desondanks zijn de slagingspercentages gelijk gebleven”, aldus Koole. “Dat was spannend. Onze leerlingen zijn buitengewoon calculerend bezig. Als ze een hoog cijfer voor het schoolexamen hadden, werkten ze gewoon minder hard voor het centraal schriftelijk. Nu moeten ze met strengere schoolexamens harder werken en dat doen ze ook, de resultaten voor het centraal schriftelijk stijgen.”

Hoogleraar onderwijskunde Jaap Dronkers is blij dat de inspectie eindelijk strenger controleert. “Kijkend naar de rapporten lijkt het erop dat de inspectie nu eindelijk wat is gaan doen”, zegt hij, terugblikkend op 2000 toen hij in het Onderwijsblad de verschilscore bij particuliere scholen bekritiseerde. “Dat het verschijnsel zich vooral voordoet bij het vwo is niet zo vreemd: daar krijgen jongeren al dan niet een toelatingsbewijs voor de universiteit. Ik krijg de indruk dat het niet langer alleen maar gaat om een vwo-diploma, maar ook om het gemiddelde examencijfer. Met een hoger cijfer – door een paar deelvakken te doen – maken leerlingen ook meer kans om ingeloot te worden als er een numerus fixus is. Het is een normaal sociologisch verschijnsel dat mensen proberen om omwegen te vinden voor zoiets als de loting, maar het is wel in strijd met wat we met het Nederlands onderwijs willen.”
Omdat de grote verschillen tussen de twee examenonderdelen zo hardnekkig zijn, ziet Dronkers liever dat particuliere scholen geen examens meer mogen afnemen. “Dit is echt de kat op het spek binden. Nu lijkt het er te veel op dat diploma’s te koop zijn. Je kan leerlingen uit het particulier onderwijs beter staatsexamen laten doen.” Een aantal particuliere scholen kiest daar nu al bewust voor, zoals de Amsterdamsche School, de Nieuwe School (ook in Amsterdam), Agnus Dei (Valkenswaard) en Parkendaal (Arnhem).

De gegevens van de particuliere opleidingen die op dit moment onder intensief toezicht staan, zijn te vinden op www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.