• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

In memoriam Jan Willem Veensma

Maandag 30 mei ontvingen wij het trieste bericht dat Jan Willem Veensma op 59-jarige leeftijd, in het weekend daarvoor, is overleden. Hij was sinds 2007 lid van het hoofdbestuur van de bond, als afgevaardigde van Rayon Noord.
Jan Willem heeft zich in al zijn 33 bondsjaren laten kennen als een gedreven verenigingsmens die zich met niet aflatende ijver inspande om de bondsleden in Friesland, en later ook die in Groningen en Drenthe, bij de vereniging AOb te betrekken.
Jan Willem was al enige tijd ziek en in die periode is hij voor velen een toonbeeld van waardigheid geworden door de wijze waarop hij zich wist te bedienen van een schier onmetelijke innerlijke bron van moed en humor.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie alle sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Namens het hoofdbestuur,
Walter Dresscher, voorzitter

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.