• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur . Overige 
  • Juridische rubriek

 

Studeren op kosten van de baas?

Jantine werkt al een jaar of vijf met veel plezier op basisschool Woelie Wippie. Deze school valt onder een bestuur met groot aantal scholen. Haar werkgever gaat de schoolleiding reorganiseren. Jantine wordt gevraagd de schoolleiders cursus te volgen op kosten van de baas. Dit lijkt Jantine wel wat. Zij schrijft zich in en gaat enthousiast de cursus volgen. De cursuskosten en boeken worden door haar bestuur betaald. Echter na verloop van tijd blijkt dat de reorganisatie van de schoolleiding Jantine geen plaats binnen directie zal opleveren. Teleurgesteld gaat zij solliciteren en wordt benoemd als locatieleider op een school bij een ander bestuur. Haar werkgever is van mening dat zij de opleidingskosten moet terugbetalen nu zij vrijwillig een baan elders heeft genomen. Het bestuur beroept zich daarbij op artikel 9.7 van de cao-po. Daarin staat dat er in een scholingsovereenkomst kan worden afgesproken dat de medewerker de studiekosten in bepaalde gevallen, zoals bij de overstap naar een andere baan, moet terugbetalen. Echter, met Jantine werd nimmer een scholingsovereenkomst afgesloten. Jantine zoekt bijstand bij de juridische dienst van de AOb. Na veel brieven wordt Jantine gedagvaard bij de kantonrechter. De kern van het verweer van Jantine: er werd nimmer een scholingsovereenkomst afgesproken. Uiteindelijk kiest de ex-werkgever van Jantine eieren voor zijn geld en wordt de dagvaarding ingetrokken.

Frans Lathouwers, juridische dienst AOb

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.