• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Inholland-docenten zijn kwaad en moe

Een dagelijkse stroom van negatief nieuws, plus de nodige grappen over Inholland. Hoe ondergaan de docenten die er lesgeven dat? “Het lijkt nu wel alsof wij allemaal studenten zomaar een diploma geven”, vertelt een van hen. Over oplossingen als een mastergraad voor iedereen is niet iedereen te spreken. “Ik vind het een belediging”, zegt een ict-docent.

Kwaad en moe is ze van de hausse aan negatieve berichten over haar hogeschool. “Vandaag weer zo’n kop: ‘HvA ín, Inholland uít’. Ga het een beetje aandikken, denk ik dan. Je mag best kritisch zijn, ik keur het ook niet goed wanneer de normen niet gehandhaafd worden, maar alles wordt zo breed uitgemeten. Omdat iedere keer die naam Inholland valt, raakt de hele hogeschool besmet, terwijl het om vier opleidingen gaat van de negentig en ook nog eens uitsluitend om langstudeerders.”
Hoe voel je je als docent van een Inholland-opleiding waar iedere dag wel iets vreselijks over in de kranten staat? Ina Siebelink is docent arbeidsmarktbeleid en arbeidsverhoudingen van de opleiding human resource management (voorheen personeel en arbeid) bij Inholland in Diemen. Het hele team praat volgens haar bijna nergens anders meer over. “Iedereen is kwaad”, zegt ze. “Vooral als je zelf vindt dat je goed bezig bent, zijn al die berichten zo kwetsend. Nu lijkt het alsof wij allemaal studenten zomaar een diploma geven. Ik heb wel eens op het punt gestaan een ingezonden brief te schrijven, maar dan ben ik bang dat dat ook weer averechts werkt.” Marian Blankman, docent op een pabo in Haarlem, vindt het waardeloos. “Iedereen vraagt aan mij hoe het nu is bij Inholland. Ik vind het niet terecht dat alles zich concentreert op Inholland, terwijl er op andere hogescholen ook wel het een en ander mis is.” Eind mei liet een groepje docenten weten de ‘hysterische’ kritiek op het hbo zat te zijn. Ze richtten de Vereniging van Kritische hbo-docenten Veki op. Met Inholland hebben ze niets van doen, want ze werken bijna allemaal op de Juridische Hogeschool in Tilburg en Den Bosch, maar ze vinden dat de berichtgeving toch op het hele hbo afstraalt.

@T3:Imperium
De docenten van Inholland zouden inmiddels wel gehard moeten zijn. “Alles werd bij ons als eerste ingevoerd”, weet Siebelink. Voor de fusie in 2001 waarin vier hogescholen werden samengevoegd, werkte ze bij Hogeschool Haarlem. De toenmalige collegevoorzitter Jos Elbers bouwde aan zijn imperium over de hoofden van de docenten heen. Naar aanleiding van een tevredenheidsonderzoek onder docenten in 2004 schrijft het Onderwijsblad dat er ‘onrust, chaos en angst’ heerst en dat het personeel doodongelukkig is. Door van bovenaf ingevoerde onderwijsvernieuwingen raakten docenten hun autonomie kwijt. Bij Inholland gebeurde altijd alles tegelijk. Behalve de fusie werd er een reorganisatie doorgevoerd die arbeidsplaatsen kostte. Tegelijkertijd werd het opleidingenaanbod uitgebreid en werd er een nieuw onderwijsmodel ingevoerd.
Siebelink is al vanaf 2003 consulent voor de AOb, ze heeft alles meegemaakt, inclusief de teloorgang van het bestuur dat steeds weer in opspraak kwam, onder andere door hun extravagante beloningen. “In de tijd van Elbers waren mensen echt bang om wat te zeggen, er heerste een angstcultuur. Collega’s zeiden nu weer tegen mij: Zou je dat nu wel doen, je mening geven in een blad?” Peinzend: “Als het bestuur in 2010 goed had gereageerd op die berichtgeving over de opleiding media & entertainment management was het misschien niet zo’n hausse geworden, maar ze hadden onderling ruzie, dus toen ging het toch weer mis.”
Stel. Je schrijft toch die ingezonden brief. Wat zou daar dan in staan?
“Hoe wij werken. Wij garanderen kwaliteit, we letten erop dat studenten die doorgaan het ook echt kunnen halen, dus er is veel selectie in het eerste jaar. De afstudeerscriptie wordt standaard door een tweede docent beoordeeld. Er wordt in het hbo niet alleen maar competentiegericht onderwijs gegeven, maar ook gewone kennisvakken. Ik erger me eraan, Aleid Truijens (columnist voor de Volkskrant, red.) schreef dat laatst, dan denk ik: Kom dan eerst eens kijken!”
Het enige wat misschien helpt is als de werkgevers laten weten dat hun studenten goed zijn in hun werk. “Ik zoek altijd studenten op die in hun laatste jaar onderzoek doen bij een bedrijf. Bijvoorbeeld bij een uitzendbureau. Dan hebben we het erover en dan horen we dat ze er grappen over maken. Maar ze zeggen ook: Dit zijn hele goede studenten.”

@T3:Window dressing
Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil de kwaliteit van het hbo weer garanderen door het invoeren van landelijke examens voor kernvakken. Op termijn zouden alle docenten een mastergraad moeten hebben. Goed idee?
Siebelink kijkt zuinig. “Ik ben toch bang dat hier vooral sprake is van window dressing. Het gaat erom dat er goed onderwijs gegeven wordt en dat je een goed team hebt dat elkaar controleert en het met elkaar eens is hoe het programma eruit moet zien. Iedereen zegt tegenwoordig: De docent moet centraal staan. Maar het management bij ons is nu in een soort paniekreactie vooral bezig met de nieuwe examenregeling om te zorgen dat dat allemaal piekfijn voor elkaar is. Terwijl het toch juist zo zou moeten zijn dat je investeert in de docenten en niet nog meer in de overhead die al te groot is. Doekle Terpstra, interim-collegevoorzitter, roept ook: Terug naar de docenten. Ik vind het heel goed dat hij op alle locaties geweest is, maar er is vanaf 1980 bezuinigd op de professionele ruimte. We zijn nu in onze vrije tijd bezig om dingen voor elkaar te krijgen. Dus als je dat onderwijs belangrijk vindt, dan zul je financieel andere prioriteiten moeten stellen.”

@T3:Goedkoop scoren
Zo’n mastergraad vindt Siebelink niet slecht. “De ouderen, waaronder ikzelf, zijn allemaal universitair opgeleid. Momenteel zijn er veel docenten bezig met een master. Maar ik heb ook een ervaren collega die heel boos werd toen ze hoorde van dit voornemen.” Dat is Tanja Ubert, hoofddocent ict, die wel wil toelichten waarom ze die maatregel kort door de bocht vindt. “Ik vind het eigenlijk een belediging. Ik ben een hts’er en wordt door grote concerns gevraagd, ik behoor tot de zestig experts in Nederland die zich bezighouden met het ontwerpen van een ict-netwerken. Iemand met een master in kantklossen mag dan wel lesgeven op het hbo en ik niet.” Ze vindt het typisch weer zo’n managersbeslissing. “Door deze eis te stellen schep je namelijk de illusie van kwaliteit. Ik zou zeggen: Kom eens kijken in mijn klas en vraag het aan de leerlingen. Ik wil naast mijn freelance werk graag lesgeven, maar ik voorzie alweer dat ik straks dat extra vinkje ga missen dat je nodig hebt om voor promotie in aanmerking te komen. Ik vind het dus goedkoop scoren.”
De misstanden rond de diploma’s van de vier opleidingen hebben opnieuw de discussie opgerakeld of de enorme hogeschool Inholland niet alsnog zou moeten worden gesplitst. Sommige Kamerleden pleiten daarvoor, ook Siebelink kent collega’s die daar wel voor zijn. Zelf vindt ze het strategisch niet goed. “De omvang van de hogeschool mag dan megalomaan zijn, de locaties zijn niet zo groot.”
Volgens puinruimer Doekle Terpstra zijn het vooral de interne fragmentatie en de grote hoeveelheid kleine opleidingen die de teloorgang van Inholland veroorzaakten. De kwaliteit lijdt onder de versplintering. Terpstra ziet daarom niets in defuseren, maar hij wil te kleine en weinig rendabele opleidingen sluiten. De vestigingen moeten meer een eigen profiel krijgen en meer banden met de regionale bedrijven of instellingen.
Blankman van de pabo in Haarlem van Inholland vindt dat ook beter dan weer terug te keren naar haar oude hogeschool Haarlem. “Doordat wij al wat langer bestaan zijn we wel bekend, toch denk ik dat we door die negatieve berichten die al een paar jaar duren, minder studenten krijgen. Dat is niet fijn, juist omdat wij altijd heel erg ons best doen en goed beoordeeld worden.” Door vrienden en kennissen wordt ze almaar aangesproken over Inholland. “Dat is echt waardeloos, die hype in het nieuws. Het is allemaal zo opgeklopt. Maar wij proberen de stemming niet teveel te laten beïnvloeden daardoor.” Dat ze vroeger in de top tien stonden en nu gezakt zijn, komt volgens haar door de fusie. “Als onderdeel van een veel grotere hogeschool moet je veel meer afstemmen met collega’s, over zaken als het examenreglement. Inholland heeft zes of zeven pabo’s, ze willen dat je samenwerkt, dat is efficiënter, maar zo werkt het in het onderwijs niet. Docenten willen toch hun eigen inbreng hebben.” De collega’s van de andere opleidingen in Haarlem kent ze niet. Wel kan ze zich voorstellen dat er bij de opleiding media & entertainment management iets misging. “Het is de keerzijde van de populariteit, het was een booming opleiding, die groeide gewoon te snel en is aan haar eigen populariteit ten onder gegaan.”
Siebelink vindt het jammer dat het huidige bestuur er maar voor een jaar zit. “Het nieuwe krijgt dan wel een opdracht mee, maar als er weer zo’n figuur zit als Elbers, met een heel eigen agenda, dan schiet je daar niets mee op.” Ze wil niet al te somber zijn, maar binnenkort verschijnt het rapport van de Onderwijsinspectie over het declaratiegedrag van het oude bestuur. “Daar wordt niet veel goeds van verwacht en dat komt dan ook weer allemaal op ons neer!”

@T3:Sanering
Uit de vooraanmeldingen van hogescholen in de Randstad blijkt dat zich bij Inholland 19 procent minder studenten hebben inschreven. De Hogeschool van Amsterdam lijkt daar het meest van te profiteren. De per 1 maart aangestelde nieuwe rector Jet Bussemaker zit echter niet te wachten op zo’n forse groei. Ze overweegt zelfs een numerus fixus in te voeren voor de populaire economische opleidingen, zegt ze eind mei in de Volkskrant. Bij de studie media, informatie en communicatie wordt al geloot. Rayonbestuurder en onderhandelaar bij Inholland voor de AOb Jan Dijkstra kan nog niet zeggen wat de reorganisatie, waaronder de sluiting van opleidingen valt, plus de verminderde instroom, betekent voor het personeel. “We staan aan het begin van de onderhandelingen over de reorganisatie, veel is nog niet duidelijk.” Direct na de eerste berichten over de sluitingen liet de AOb weten geen gedwongen ontslagen te accepteren. De reactie van de AOb op de voorstellen van staatssecretaris Zijlstra is op www.aob.nl te lezen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.