• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Functiemix ook voor kleine deeltijders

De Openbaar Onderwijs Groep Groningen wil uitsluitend leerkrachten met een baan van 0,6 fte of meer laten doorstromen naar hogere schalen. Mensen met een klein dienstverband maken geen kans op bevordering door de invoering van de functiemix. De Algemene Onderwijsbond is daar fel op tegen en probeert het schoolbestuur al tijden op andere gedachten te brengen. Nu dat niet lukt, is het bestuur door de advocaat van de AOb gesommeerd het beleid te veranderen. In een brief benadrukt de advocaat dat het gaat om een verboden onderscheid volgens de Wet gelijke behandeling. Het bestuur heeft meer tijd gevraagd om te reageren.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.