• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Speciaal basisonderwijs daalt, zmok groeit

Het aantal leerlingen dat naar scholen voor speciaal basisonderwijs gaat is voor het vierde achtereenvolgende jaar gedaald. Afgelopen jaar waren het er ruim 400 minder; sinds 2006 gaat het om een daling van tegen de 3400. Dat blijkt uit de voorlopige leerlingtelling van de dienst DUO/CFi van het ministerie van Onderwijs.
De enige categorie die hard blijft groeien is het onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (cluster 4), vooral in de voortgezet onderwijs-leeftijd: bijna 1500 meer, waarvan ruim 1000 in het voortgezet onderwijs. Het voortgezet speciaal onderwijs kwam daardoor uit op 34.621 leerlingen. Ook hier zet de trend van de afgelopen jaren zich voort. Het vso is meer dan 8000 leerlingen gegroeid in die periode.
Voor het eerst daalde het aantal leerlingen op praktijkscholen en in het lwoo. Dat ging ongeveer 2000 omlaag en kwam uit op 111.700. Zo daalt in beide onderwijssectoren het aantal leerlingen met lichte zorg, maar neemt dat met zware zorg in cluster 4 nog steeds toe.

type leerlingen 2010 groei?
sbo 42.876 -448
so 34.373 +163
vso 34.621 +1252

so vso totaal
cluster 1 -7 +1 -6
cluster 2 -14 +42 +28
cluster 3 -242 +153 -89
cluster 4 +426 +1056 +1482

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.