• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Ontslagen bij adviesdienst IJsselgroep

Bij de onderwijsorganisatie IJsselgroep is ontslag aangevraagd voor 55 medewerkers. Er is een onderzoek gaande naar de oorzaken van de financiële problemen.

De IJsselgroep is ontstaan uit een fusie van een groot aantal onderwijsadviesdiensten en opereert in zeven steden. Door een daling van de omzet met een paar miljoen, moet de dienst reorganiseren. Er ligt nu een sociaal plan voor de 55 boventalligen die nog niet herplaatst zijn en per 1 augustus ontslagen worden. Volgens Herman Molleman, sectorbestuurder van de AOb, is het door allerlei oorzaken bergafwaarts gegaan met deze dienst. “Er is momenteel grote concurrentie op deze markt. Veel scholen zijn bovendien aan het bezuinigen en grote besturen hebben het onderwijsadvies in eigen beheer genomen.” De onderwijsbegeleidingsdiensten hadden altijd vaste inkomsten omdat scholen hun budget bij een bepaalde dienst moesten besteden. Deze gedwongen winkelnering is jaren geleden afgeschaft. Volgens Molleman zijn er inmiddels al veel diensten gefuseerd om te kunnen overleven. “Door de vele fusies was de IJsselgroep een grote moloch geworden. De vestigingen hadden daardoor steeds minder een eigen gezicht en dat is ongunstig voor deze markt.” Onderdeel van het sociaal plan vormt het onderzoek door een externe specialist naar de oorzaken van het financiële debacle, waarop de bonden hebben aangedrongen. De directeur is vervangen door een interim.


Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.