• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Stagebegeleiding is pet

Gebrek aan aandacht van de stagebegeleider. Onduidelijke eisen. Studenten zijn niet tevreden over de begeleiding die zij voor en tijdens hun stage krijgen vanuit hun opleiding. Dit blijkt uit de Stagemonitor van Studentenbureau.

Maar liefst 30 procent van de studenten geeft de stagebegeleiding een onvoldoende. De studenten missen vooral uitleg over de eisen waaraan het stageverslag moet voldoen. Ook is er te weinig contact tussen begeleider en het bedrijf, waardoor stagiairs heen en weer worden geslingerd tussen de wensen van het bedrijf en die van de opleiding. Een veel gehoorde klacht is dat de stagebegeleidende docent te weinig tijd heeft voor een goede begeleiding.
Studentenbureau heeft voor dit onderzoek studenten uit de database van de Laurens Simonse Groep (arbeidsbemiddelingsbureau) om hun mening gevraagd, 305 stagiairs deden aan het onderzoek mee. Van hen studeert 64 procent in het hbo, 17 procent doet een universitaire studie en 19 procent zit op het mbo.
Studenten beoordelen de begeleiding vanuit de stage-instelling een stuk beter. Minder studenten krijgen een baan aangeboden, maar als dat gebeurt neemt de student het aanbod wel eerder aan dan in eerdere jaren. Studenten met een ict-gerelateerde studie krijgen het vaakst een baan aangeboden na hun stage.
In 2011 kregen studenten minder stagevergoeding dan vorig jaar. Met 197 euro ligt het gemiddelde bijna 30 euro lager.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.