• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Op grotere scholen scoren leerlingen beter

Nederlandse middelbare scholieren scoren beter in de Pisa-test dan vergelijkbare landen omdat scholen hier gemiddeld groter zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Tijana Prokic en Jaap Dronkers naar de taal- en rekenprestaties in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland. Ook doen Nederlandse kinderen het beter omdat hun ouders welvarender zijn. Zij beschikken bijvoorbeeld vaker over een computer en hebben meer boeken.

Prokic en Dronkers waren op zoek naar een verklaring voor de relatief hoge scores van Nederlandse leerlingen. “Ons vergelijken met China of Finland is zinloos”, zegt Dronkers, “dan moet je het onderwijsbestel van daar overnemen.” Dus keken ze naar landen met een vergelijkbaar schoolsysteem.
De verwachting van de onderzoekers was dat het curriculum van invloed zou zijn. Dat bleek niet het geval, maar de schoolgrootte doet er wel toe. In Nederland ligt de gemiddelde schoolgrootte met zo’n duizend leerlingen een paar honderd boven die van de omringende en vergelijkbare landen. In Vlaanderen, Wallonië, Oostenrijk en Duitsland ligt dat rond de 600 en in Zwitserland ongeveer 400.
“Terugkijkend kun je zeggen dat het fusiebeleid uit de jaren tachtig en negentig niet alleen maar negatief is geweest”, zegt Dronkers. “Het zorgde weliswaar voor veel onrust, maar nu zien we dat de omvang van de school van behoorlijke invloed is op de resultaten van leerlingen. Het laten opgaan van veel eenpitters - vaak kleine en kwetsbare lbo- en mavo-scholen - in grotere scholengemeenschappen heeft zin gehad. In Duitsland en Zwitserland zijn die kleine scholen blijven voortbestaan. Ik zeg niet dat Ritzen en Netelenbos (bewindslieden op Onderwijs, red.) zich meteen op de borst moeten kloppen, maar de schaalvergroting is niet alleen maar negatief geweest. Het wil niet zeggen dat scholen nog groter moeten worden, want je ziet ook dat het positieve effect afvlakt als scholen nog groter worden.”

Het hele onderzoek is te vinden op www.roa.unimaas.nl/cv/dronkers/nw_dronkers.htm

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.