• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Bonus van 20 procent voor vo-bestuurder

Bij de voormalige Orchidee Scholengroep, een bestuur van zes scholen in het voortgezet onderwijs, blijkt de voorzitter vorig jaar een prestatiebonus van 20 procent (21.000 euro) boven op zijn vaste salaris van bijna 110 duizend euro te hebben gekregen. Daarnaast kreeg hij ook nog een nabetaalde bonus over 2009 van 10 procent, oftewel 10.615 euro.

Zijn beloning kwam daarmee in 2010 uit op ruim 140 duizend euro, exclusief sociale lasten en pensioenbijdrage van de werkgever. Het bruto jaarsalaris omvat ook een aantal cao-aanvullingen, zoals 7455 euro aan eindejaarsuitkering en 2339 euro aan zorgtoeslag.
Sinds dit jaar staat de bestuurder, Henk van der Esch, aan het hoofd van Achterhoek VO. Daarin is de Orchidee Scholengroep samen met collega-bestuur COVOA per 1 januari 2011 gefuseerd. Vanwege de overgang naar een nieuw bestuur is de bonus over 2010 vorig jaar al gelijk uitgekeerd. Volgens de raad van toezicht in het nieuwste jaarverslag heeft Van der Esch de ‘resultaatafhankelijke beloning’ van 20 procent verdiend voor zijn ‘bovenmatige inzet en volhardendheid’ bij de fusievoorbereidingen.
AOb-rayonbestuurder Albert Krist viel bijna van zijn stoel toen hij de beloning onder ogen kreeg. “Een bonus van 20 procent omdat iemand zijn werk goed doet, terwijl hij daar al gewoon een heel mooi salaris voor krijgt? Ik zou wel eens willen weten waar dat in de cao staat, want dan wil ik dat ook wel voor de rest van het personeel”, aldus Krist. “Deze bestuurder krijgt allerlei extra’s uit de cao, zoals een eindejaarsuitkering, en daar bovenop een prestatiebonus. Dat noem ik van twee walletjes eten.”
De prestatiebeloning was in het verleden geïnspireerd door een aparte beloningsleidraad, reageert Jacques Schuit namens de raad van toezicht. “We vonden 20 procent passend omdat de prestaties echt exceptioneel waren wat de fusievoorbereidingen betreft, de extra tijd die de bestuurder erin heeft gestoken, en het brede draagvlak dat hij wist te verwerven.”
Met zijn benoeming als voorzitter van Achterhoek VO is Van der Esch sinds 1 januari geklommen van salarisschaal 17 naar 18. Volgens de raad van toezicht is er nu een punt gezet achter de bonussen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden hebben in de aanloop naar de fusie daarmee ingestemd.
Toch is ook die schaal 18 opmerkelijk. Sinds augustus 2010 vallen bestuurders in het basis- en voortgezet onderwijs wettelijk onder de cao van hun sector. En de cao-vo loopt tot schaal 17, zoals ook toenmalig staatssecretaris en nu minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt in september vorig jaar onderstreepte. Afwijkende beloning vereist goedkeuring van de vakbonden, maar Krist zegt dat hij de hogere inschaling onlangs via het jaarverslag moest vernemen.
De raad van toezicht houdt het erop dat schaal 18 in de functiewaardering voor het voortgezet onderwijs wel voorkomt. Volgens toezichthouder Schuit is er gezocht naar een “zo breed mogelijke legitimatie” en is het arbeidscontract vooraf getoetst door advocatenkantoor Van Doorne.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.