• blad nr 11
  • 11-6-2011
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Geld moet naar schoolgebouwen

De AOb schaart zich achter de recente oproep van de PO-raad, VO-raad en AVS aan gemeenten om het huisvestingsgeld voor scholen ook echt daaraan uit te geven. Maar de bond ziet niets in het pleidooi om dat geld voor alle scholen direct naar de besturen door te sluizen.

Het is elk jaar hetzelfde liedje: gemeenten geven minder uit aan onderhoud en nieuwbouw van scholen dan ze via het gemeentefonds binnenkrijgen. Uit het Periodiek onderhoudsrapport bleek vorig najaar dat het in 2009 om bijna 400 miljoen euro ging. Intussen zit een deel van de scholen te springen om verbetering, uitbreiding of vernieuwing van de huisvesting. En tegelijkertijd wordt er onderwijsgeld uit de lumpsum door schoolbesturen in hun gebouwen gestoken.
De problemen met de onderwijshuisvesting stonden centraal tijdens een debatmiddag in Den Haag, een kleine twee weken terug. PO-raad en VO-raad zouden graag landelijk geregeld zien dat het huisvestingsgeld naar de schoolbesturen wordt overgemaakt. In een aantal gemeenten gebeurt dat al, op basis van onderlinge afspraken tussen schoolbestuur en de gemeente. Ook bij zo’n zogeheten doordecentralisatie blijven volgens verschillende sprekers de beschikbare budgetten ontoereikend naar hedendaagse maatstaven voor duurzame en energiezuinige huisvesting.
Gemeenten krijgen een fictief budget voor onderwijshuisvesting. Ze mogen het besteden zoals ze zelf willen, dus ook aan andere zaken. Het onderzoek ‘Hoe gul is mijn gemeente?’ van het Onderwijsblad illustreerde vorig jaar hoe verschillend gemeenten omgaan met hun schoolgebouwen. In sommige plaatsen wordt juist meer uitgegeven, maar gemiddeld bleken gemeenten over een periode van vier jaar een steeds kleiner percentage van hun budget aan onderwijshuisvesting uit te geven.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.