• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

AOb zet geen handtekening onder cao voortgezet onderwijs

De sectorraad voortgezet onderwijs van de Algemene Onderwijsbond heeft het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao met overweldigende meerderheid afgewezen. Van de dertig leden stemden er uiteindelijk 29 tegen. Vooral het feit dat de VO-raad onder eerder gemaakte afspraken over terugdringing van de werkdruk wilde uitkomen, zette kwaad bloed. “Daarmee is de geloofwaardigheid van de werkgevers in de ogen van de sectorraad nihil geworden”, aldus AOb-onderhandelaar Ton Rolvink.

Ook over de nullijn voor onderwijspersoneel heerste veel onvrede, maar volgens Rolvink speelde die geen doorslaggevende rol. “De nullijn is ook voor de werkgevers een voldongen feit. Als we daar iets aan willen doen, moeten we bij minister Donner zijn. Uiteindelijk is het een optelsom geweest.”
Het negatieve besluit van de sectorraad was deels gebaseerd op de eerder die week afgesloten ledenraadpleging: 55 procent stemde tegen. De voorstemmers waren ook niet onverdeeld gelukkig met het eindresultaat maar zagen vooral de economische crisis als oorzaak. ‘Blijkbaar zat er niet meer in’, aldus de meeste reacties in de enquête
De komende weken worden benut om te kijken welke vervolgstappen de AOb zal nemen. Rolvink: “We zitten midden in de afwikkeling van de eindexamens en ook het einde van het schooljaar is in sommige regio’s dichtbij. De sectorraad is daarom van oordeel dat dit niet het moment is om actie te voeren. Wel zullen we met onze leden in gesprek gaan voor een passende vervolgstrategie. Die wordt leidend bij nieuwe onderhandelingen.”
De onderhandelingen over een nieuwe cao werden de afgelopen maanden regelmatig beïnvloed door het kabinet. “De nullijn beperkte de ruimte enorm. Daarnaast vond minister Van Bijsterveldt het nodig om een plan te lanceren waarin de zomervakantie in het voortgezet onderwijs met een week wordt ingekort. Alsof ze daar nog wat over te zeggen heeft”, aldus Rolvink. Overigens zet behalve de AOb ook de Abvakabo geen handtekening onder deze cao.
Bij CNV Onderwijs was 68 procent van de leden vóór, bij de CMHF 55 procent. Ook de achterban van werkgeversorganisatie VO-raad stemde in met het akkoord, 80 procent was voor. Samen kunnen deze drie partijen een cao afsluiten die voor de hele sector van toepassing is. De AOb blijft wel meepraten over de uitvoering van zaken als het Convenant Leerkracht en gaat komend schooljaar intensief met de leden in conclaaf hoe de belangrijkste knelpunten als werkdruk en nullijn opgelost kunnen worden.

De volledige uitslag van de enquête over de cao-vo onder AOb-leden kunt u vinden op www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.