• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur . Overige 
  • Juridische rubriek

 

Ervaring en inschaling

Juf Marion was werkzaam als leerkracht op Curaçao. Zij deed dit werk al 24 jaar met veel plezier. Onlangs is zij naar Nederland verhuisd. In Nederland aangekomen, solliciteert zij met succes naar de functie van leerkracht op een basisschool. Haar nieuwe werkgever besluit om haar in te schalen als beginnend leerkracht zonder enige ervaring. De reden die de werkgever hiervoor opgeeft is dat het salaris dat juf Marion verdiende in Curaçao - wat laag was - als uitgangspunt dient te worden genomen. Juf Marion is hierover erg verbaasd en wendt zich voor advies tot de AOb.
In de cao primair onderwijs is niet geregeld hoe het salaris moet worden vastgesteld als een werknemer werkzaam is geweest buiten Nederland. Wel is geregeld dat de werkgever rekening moet houden met de mate waarin de werknemer (on)betaalde ervaring heeft opgedaan die relevant is voor de functie. Aangezien juf Marion 24 jaar ervaring heeft opgedaan als leerkracht te Curaçao, is het niet redelijk dat de werkgever deze ervaring niet meetelt in haar salarisinschaling.
Op verzoek van juf Marion heeft de AOb haar werkgever benaderd en heeft zij alsnog, en met terugwerkende kracht, een hogere salarisinschaling gekregen die past bij de door haar opgedane ervaring.

Viola Knop, juridische dienst AOb

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.