• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur R. Wisman 
  • Redactioneel

9 tips 

Salarisonderhandelingen

Hoera, je hebt een nieuwe baan! Of je wilt graag extra beloond worden in je huidige baan. Hoe te onderhandelen in deze tijd van bezuinigingen en economische malaise? Negen tips.

1
Vraag boter bij de vis
“Sommige leerkrachten werken al voor hun nieuwe werkgever, terwijl de benoemingsakte nog niet is ondertekend”, zegt Hélène Jansen, cao-onderhandelaar bij de AOb. Zorg dat jou dit niet overkomt. “Vraag naar het verloop van de standaardprocedure. Geef aan dat je bij voorkeur een apart gesprek over arbeidsvoorwaarden wilt. Als dat niet tot de standaardprocedure behoort, bespreek je het als apart onderdeel tijdens een ander gesprek.”

2
Weet waar je recht op hebt
Dat leerkrachten soms aan het werk gaan zonder te onderhandelen, komt meestal doordat ze denken dat er geen onderhandelingsruimte is, denkt Jansen. Je hebt een functie in een bepaalde schaal en daar hoort een bepaalde trede bij, denken ze. “Lees de cao, vooral de paragrafen over inschaling, extra periodieken, bijzondere beloningen en toeslagen, en vraag bij de AOb wat de mogelijkheden zijn. Vraag naar de berekening van het aanbod, en verifieer bij de bond of dit salaris klopt.”
Voor starters in het voortgezet onderwijs bestaat een speciale regeling. “Je hebt recht op een reductie van je lesgevende taak met 20 procent gedurende het eerste jaar van de aanstelling”, aldus Marten Kircz, AOb-bestuurder.

3
Let op de functiemix
Informeer bij de school waar je werkt of zou willen werken, hoe het staat met de invoering van de functiemix. “Dat verschilt enorm per school”, zegt Marten Kircz. “En dat heeft rechtstreeks effect op je netto maandsalaris.” Voor de functiemix krijgen scholen extra geld van het ministerie van Onderwijs om leerkrachten in hogere salarisschalen te plaatsen. Hoever een school is met de invoering kun je vinden op www.functiemix.minocw.nl

4
Kijk naar de mogelijkheden
Ga niet morrend akkoord als de manager zegt: ‘Volgens de cao heb je daar recht op.’ Hoewel beperkt, zijn er soms mogelijkheden, benadrukt Jack van Minden, psycholoog en auteur van ‘Alles over salarisonderhandelingen’ en ‘Op naar een hoger salaris’.

5
Kijk vooruit
Betrek je toekomstperspectief in de onderhandelingen. Jansen: “Wat zijn de mogelijkheden voor scholing? Wat zou je graag willen doen? Is er de mogelijkheid om (met opleiding) door te stromen naar een andere functie in een andere schaal?”
Van Minden: “Denk ook aan congressen waar je naar toe zou willen gaan inclusief een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.” Weet wat je wilt en realiseer je: je moet niet onderhandelen, het mag. “Als je een aanbod krijgt dat jou tevreden stemt, hoef je daarover niet in discussie te gaan.”

6
Vraag naar de werktijdfactor
Met de werktijdfactor, die de omvang van je baan uitdrukt, wordt soms gesjoemeld, weet Hélène Jansen van de AOb. “Vraag hoe de werktijdfactor is berekend. Controleer of het aantal lesuren dat je geacht wordt te draaien in verhouding tot deze factor staat. Daar kun je over onderhandelen.” Lees sowieso je contract kritisch na en laat het verifiëren bij de bond, voordat je je handtekening zet.

7
Wees alert
Let op of je in dienst komt bij de school en niet op de loonlijst van een uitzendbureau wordt gezet, adviseert Jansen. In dat geval geldt namelijk de cao van uitzendkracht en die is een stuk minder aantrekkelijk dan die van het onderwijs. “Een structurele baan mag niet worden aangeboden als uitzendwerk. Vraag dan of je een contract met het schoolbestuur kunt krijgen.”

8
Kom erop terug
Als je onderhandelt over een hoger salaris of betere secundaire voorwaarden in je huidige baan, moet je niet verwachten dat het in één keer lukt, zegt Jack van Minden. “Wat je in elk geval nooit moet doen, is boos weglopen. Het gaat om rationele zaken, het heeft geen zin om emotioneel te worden.” Je standpunt met argumenten nog eens herhalen, is ook niet raadzaam. “Dat leidt tot irritatie.” Zeg liever: Ik kom er over een paar weken nog eens op terug.

9
Leg de afspraken vast
Schrijf tijdens de bijeenkomst op waar je overeenstemming over hebt bereikt, adviseert Jack van Minden. De werkgever is verplicht jou daarvan schriftelijk verslag te doen. Dien echter zelf ook een verslag in. “Er wordt tijdens een onderhandeling heel veel gepingpongd en dat kan tot verwarring leiden. Met een eigen verslag bescherm je jezelf. Ook tegen de kans dat je tegenspeler van werkgever wisselt, ziek wordt of overlijdt, en dat er van de afspraken niets meer op papier is terug te vinden.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.