• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Leerling belooft goed gedrag in contract

Twee leerlingen van een Maastrichtse school raakten kortgeleden zoek tijdens een werkweek in Parijs. Een nachtmerrie voor de school. Om aansprakelijkheid te voorkomen, laten steeds meer scholen leerlingen in een contract beloven dat zij zich goed zullen gedragen.

Travel Inventive, een bureau dat schoolreizen organiseert, heeft de voornaamste risico’s van buitenlandse reizen in kaart gebracht. Overmatig alcoholgebruik scoort hoog. Wangedrag van leerlingen is het tweede risico. Vooral op het gebied van tolerantie, normen en waarden realiseren leerlingen zich te weinig dat zij te gast zijn in een ander land, waar soms andere regels gelden.
Ook de veiligheid van leerlingen is een zorg. Volgens Travel Inventive roept in het bijzonder het verblijf in gastgezinnen de vraag op hoe het is gesteld met de veiligheid van leerlingen in een vreemd gezin.
De reisorganisatie stelt dat scholen zich onvoldoende voorbereiden op calamiteiten. De meerderheid beschikt niet over een calamiteitenplan.
Om bij een eventuele crisis de aansprakelijkheid af te wentelen stellen scholen in toenemende mate contracten voor leerlingen op. In een document waaronder de leerling zelf, de ouders en de school hun handtekeningen zetten, worden gedragsregels vastgelegd. Een slimme oplossing, vinden respondenten van een poll van RTL Ontbijtnieuws. Op de stelling ‘Pubers moeten voor ze op schoolreis gaan tekenen voor goed gedrag’ reageerde 72 procent van de respondenten instemmend.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.