• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

 

Waarom is straling voor kinderen gevaarlijker’

Aan de telefoon: Ronald van der Graaf

Verban gsm’s en draadloze netwerken (wifi) uit scholen vanwege de potentieel schadelijke magnetische straling, stelt de Raad van Europa voor. Ronald van der Graaf, algemeen secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische velden, verwacht niet dat een drastische bijstelling aan de orde zal zijn.

Kan de straling van gsm’s en draadloze netwerken inderdaad de gezondheid van kinderen schaden?
“Als je de bron heel sterk maakt, kunnen er schadelijke effecten optreden door elektromagnetische straling. Daarom zijn er limieten vastgelegd. De discussie is of die limieten verder moeten worden aangescherpt. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek bekend dat de WHO en de Nederlandse Gezondheidsraad aanleiding geeft de politiek te adviseren de grenzen bij te stellen.
Pas wanneer blijkt dat kinderen extra gevoelig voor straling zijn of er meer aan blootgesteld worden, kun je voor leerlingen een andere situatie creëren. Maar in dit voorstel is niet uitgewerkt waarom straling voor kinderen gevaarlijker zou zijn.”

Toch wil de raad die limieten verlagen na verschillende deskundigen te hebben geraadpleegd.
“Het verslag van de raad wekt de indruk dat ze selectief zijn geweest in de onderzoeken die ze raadpleegden. Als je op een of twee onderzoeken afgaat, zitten er uitslagen tussen waarbij je vraagtekens kunt zetten. Maar je zou veel verschillende onderzoeken bij elkaar moeten zetten om een conclusie te trekken over de gevolgen van magnetische straling. Daarna moet je goed overwegen en onderbouwen waarom het niveau omlaag zou moeten. Dat doen ze allemaal niet. Het voorstel heeft meer weg van een politieke statement.”

Kan het zijn dat de risico’s worden onderschat. Net zoals aanvankelijk het geval was bij asbest, gelode benzine en roken, zoals de raad zegt?
“Het kan altijd zijn dat conclusies herzien moeten worden op basis van nieuwe informatie. Daarom is het goed een vinger aan de pols te houden door te bekijken welke onderzoeken naar stralingseffecten er verschijnen. Dat doen de WHO, de Gezondheidsraad en ook het Kennisplatform houdt die informatie bij. Wij proberen het maatschappelijke debat te voorzien van de wetenschappelijke informatie die beschikbaar komt. Kijkend naar de limieten die eerder zijn uitgebracht, verwacht ik niet dat er een drastische bijstelling aan de orde zal zijn.”

Scholen zouden zekerheidshalve weer ouderwets kabels door de scholen kunnen leggen?
“Snoeren leggen is altijd mogelijk, maar daarmee creëer je een heleboel onnodige ongerustheid. Het is verstandig dat scholen eerst de discussie over de stralingslimieten afwachten en bekijken waar de Nederlandse overheid mee komt. Het is te vroeg om op basis van dit niet wetenschappelijk onderbouwde voorstel verregaande maatregelen te nemen.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.