• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Conciërge wil meer waardering

Onderwijsondersteuners vinden vaak dat ze onvoldoende gewaardeerd worden. Ook komt hun salaris niet overeen met hun taken en verantwoordelijkheden. Dat blijkt uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Het onderzoek Loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs werd uitgevoerd onder bijna 1400 ondersteuners en ruim 200 schooldirecteuren. Ondersteuners geven aan graag te werken in het middelbaar onderwijs. Maar zij voelen zich ondergewaardeerd.
Hoewel een vijfde van het personeel in het voortgezet onderwijs uit ondersteuners bestaat – van conciërge tot technisch onderwijsassistent – ligt in het personeelsbeleid de nadruk op leraren. Niet alle ondersteuners krijgen functioneringsgesprekken. Naar mogelijke loopbaanwensen wordt vaak niet gevraagd. Slechts een beperkt deel heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan. Kleine scholen besteden meer aandacht aan ondersteunend personeel dan grote.
Bijna de helft van de ondersteuners heeft carrièrewensen binnen de school, maar de mogelijkheden zijn gering. Organisatie- en beheerspersoneel kan alleen doorgroeien door leiding te geven. Voor onderwijsassistenten is leraar worden de meest logische carrièrestap. Een derde van de assistenten wil dit ook. Vandaar dat het SBO scholen aanraadt de mogelijkheid leraren te werven onder de ondersteuners actiever te benutten.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.