• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Alles en iedereen moet excellent worden

Excellentie, daar draait het om in de drie actieplannen die staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra eind mei presenteerde. Opbrengstgericht werken is het wondermiddel. Om leerkrachten naar een hoger niveau te tillen, moet er een landelijk programma komen waarin docenten en schoolleiders collega’s van andere scholen beoordelen.

Leraren, basis- en middelbare scholen: alles en iedereen moet excellent worden. En Zijlstra weet hoe. In de drie plannen die hij presenteerde turft het Onderwijsblad het woord ‘opbrengst’ maar liefst 107 keer. De leraar is de eerste die opbrengstgericht te werk moet gaan.
Voor prestatiebeloning wordt vanaf 2015 structureel 250 miljoen euro uitgetrokken. In 2012 komt de eerste 10 miljoen los, oplopend tot 80 miljoen in 2015. Het extra geld wordt de komende jaren gebruikt voor experimenten, waar scholen dit jaar op kunnen intekenen.
Het kabinet is van plan, met de Onderwijsinspectie, een landelijk programma op te zetten waarbij docenten en schoolleiders collega’s van andere scholen een spiegel voorhouden. Docenten zouden op die manier samen verantwoordelijkheid gaan dragen voor het professionaliseren van het onderwijs. Aan de inspectie de taak docenten te trainen, zodat zij de prestaties van hun collega’s goed kunnen inschatten. Diezelfde inspectie neemt de beoordelingen ook weer in ontvangst, en zal ingrijpen bij verontrustende signalen.
Wanneer scholen zwak dreigen te worden, zal de inspectie sneller en steviger waarschuwen. Termijnen om tot verbetering te komen worden ingekort; scholen die de zaken dan nog niet op orde hebben, gaan dicht. Financiële sancties behoren tot de mogelijkheden. Ook gedeeltelijke openbaarmaking van de visitatierapporten, bijvoorbeeld via internet, staat op het program.

Toetsen
De lerarenopleidingen staan aan de bron van de excellente leraar. Vandaar dat zij uiterlijk 2012/13 op papier moeten hebben over welke vakinhoudelijke en vakdidactische kennis de leraar aan het eind van zijn opleiding moet beschikken. Ook worden er landelijke toetsen ingevoerd.
Toetsen zijn er niet alleen voor de leraren. In het regeerakkoord is afgesproken dat er verplichte leerlingvolgsystemen met uniforme toetsen in basis- en voortgezet onderwijs komen. In het voorjaar 2013 komt er een centrale eindtoets in het basisonderwijs. Het speciaal (basis)onderwijs volgt twee jaar later. En vanaf 2014/2015 is er in het voortgezet onderwijs een verplichte landelijke tussentijdse toets voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.
Doel van dit alles is de leerling excellent te maken. Wie dat al is, moet extra gestimuleerd worden. De staatssecretaris wil dat meer scholen zich profileren met bijvoorbeeld een tweetalig vwo. Of streven naar ‘Cambridge’ Engels, in plaats van ‘normaal’ Engels.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.