• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Mbo-raad 2,5 miljoen in de plus


Koepelorganisatie Mbo-raad hield in 2010 zo’n 2,5 miljoen euro over en zag het eigen vermogen toenemen tot 8,3 miljoen euro. Het exploitatieresultaat beloopt zo’n 12 procent op een totaal van 20 miljoen aan inkomsten, vooral dankzij de verkoop van onroerend goed.

Dat staat in de jaarrekening 2010, het eerste financiële jaarverslag dat de Mbo-raad heeft gepubliceerd. In de cijfers zijn ook de gelieerde ‘eenheden’ Mbo-diensten (projecten) en Sambo-ict (ict-samenwerking) meegenomen.
De verkoop van het oude onderkomen in De Bilt speelt mee in het exploitatieresultaat. Het gebouw aan de Henrica van Erpweg, overgenomen door woningcorporatie SSW, ging voor 2,6 miljoen euro van de hand. De boekwinst bedroeg een kleine 1,5 miljoen euro. Met de verkoop viel voor de Mbo-raad ook een pot ‘herwaarderingsreserve’ van 1 miljoen euro vrij.
Uit de jaarrekening blijkt verder hoeveel geld er via de onderwijsinstellingen naar de Mbo-raad gaat. In 2010 was er 7,6 miljoen aan reguliere bijdrage. Daarnaast dragen mbo-instellingen nog 1,9 miljoen bij via de bedrijfstakgroepen (branchegerichte samenwerking) en ruim 2 ton aan overige bijdragen. Verder ontving de Mbo-raad vorig jaar ruim 7 miljoen aan projectsubsidies.
Het eigen vermogen van 8,3 miljoen euro wordt voor een belangrijk deel gevormd door een algemene reserve van 5,3 miljoen euro. Daarnaast staan er ook drie bestemmingsreserves op de balans, waaronder 1,9 miljoen voor de bedrijfstakgroepen. Op zijn website verklaart de Mbo-raad dat reserves zijn opgebouwd vanwege een verwachte daling van de contributiebijdragen, aangezien mbo-instellingen een daling van hun inkomsten voorzien. Erg gedetailleerd is de toelichting in de jaarrekening overigens niet.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.