• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Waslijst van kritiek

Het draagvlak voor passend onderwijs wordt verzwakt door de bezuinigingen. Invoering van de wet moet zeker een jaar worden uitgesteld.

De commissie die de minister moet adviseren over het Wetsontwerp passend onderwijs wil uitstel van een jaar. In hun advies ‘Aanbevelingen bij het Wetsvoorstel passend onderwijs’ staat dat het doorvoeren van de forse bezuinigingen van 300 miljoen moeilijk te combineren is met de uitvoering van nieuwe wetgeving. “Deze ongelukkige combinatie van maatregelen maakt het extra lastig om het voorgenomen beleid succesvol uit te voeren.” De Evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs (Ecpo) vindt dat de instemming met passend onderwijs steeds minder wordt juist door de bezuinigingen. In het advies staat een waslijst van kritische opmerkingen, plus 27 aanbevelingen. Het begrip ‘zorgplicht’ komt niet in de wetstekst voor, alleen in de memorie van toelichting, terwijl alles draait om dat begrip. Besturen van scholen krijgen de plicht om zorg te verlenen aan kinderen met een leerprobleem of handicap. De commissie merkt op dat er weer teruggekeerd wordt naar het grootschalige model dat tien jaar geleden al bestond. Een van de grote vragen voor de reorganisatie was altijd: Waar blijft het geld? Er werd geklaagd over te veel bureaucratie, maar wat komt daar nu voor in de plaats? Als de nieuwe voorstellen worden ingevoerd duurt het nog steeds 33 maanden voordat een leerling wordt geplaatst. Doordat het speciaal onderwijs plus de ambulante begeleiders niet langer door het rijk worden bekostigd, dreigt hun expertise weg te vallen. Aan de rol van de docent, die dan alles moet gaan opvangen, wordt weinig aandacht besteed. Als samenwerkingsverbanden de nadruk gaan leggen op de goedkoopste oplossing, wordt voor sommige leerlingen de weg naar het speciaal onderwijs afgesneden. Daarom vindt de commissie dat er ook voor het speciaal onderwijs een stem moet zijn in de procedure. De AOb is erg blij met de aanbevelingen. Bestuurder Liesbeth Verheggen vond de plannen tot nu toe weinig concreet. “Ambulant begeleiders weten nog steeds niet hoe hun toekomst eruitziet.” Omdat de samenwerkingsverbanden zelf hun procedures mogen opstellen, dreigt er grote rechtsongelijkheid voor leerlingen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.