• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Excellentie wil excellentie

Veel nieuws had excellentie Marja van Bijsterveldt niet te melden over haar plannen om meer excellentie op scholen te bevorderen. Vrijwel alle plannen die eerder bekend waren geworden, staan in de beleidsbrieven die begin deze week verschenen. Een meevaller is dat de kleutertoets er niet in voorkomt, tenminste niet als maatregel, nog wel als pilot. Jammer is wel dat de tussentoets in het voortgezet onderwijs overeind is gebleven. En verstandig is het dat ze het regeerakkoord niet blind uitvoert om de profielen in havo en vwo te verminderen, maar eerst de Onderwijsraad om advies vraagt.
Treurig dat de plannen voor prestatiebeloning worden doorgezet en zeker de manier waarop. Er komen eerst experimenten waarbij het Centraal Planbureau wordt betrokken. Juist dat CPB is doof voor kritiek op dat punt en noemt prestatiebeloning al jaren ‘een kansrijke investering’. In dit Onderwijsblad wordt uit de panelenquête nogmaals duidelijk dat het onderwijs niet op deze vermeende innovatie zit te wachten.
Maar voor haar hoofdboodschap – het onderwijs moet beter – krijgt de minister wel de handen op elkaar. Acht van de tien ondervraagden wil ook die kant op. Toch krijgt zij het rapportcijfer 4 en het onderwijsbeleid een 3,7. Verrassend. Alles wijst er op dat die lage scores – de allerlaagste rapportcijfers ooit – niets te maken hebben met de ideologische koers die dit kabinet vaart, maar met de omstandigheden waaronder die ‘ambitieuze leercultuur’ vormgegeven moet worden. Driehonderd miljoen bezuinigingen op passend onderwijs, prestatiebeloning die niemand wil, de nullijn voor de onderwijssalarissen.
Onderwijspersoneel wil graag een excellent onderwijsbeleid, horen daar wel mooie woorden over, maar zien dat niet in de daden terug.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.