• blad nr 20
  • 11-12-2010
  • auteur T. Rolvink 
  • Redactioneel

 

Archiefkast met clichés

Minister Piet Hein Donner ziet niets in de looneis van 2 procent voor ambtenaren. Sterker nog, hij liet alvast weten dat de nullijn voor cao’s wat hem betreft de komende twee jaar van toepassing is.
Voor het onderwijs is dat geen zonnig scenario. Een nullijn op het salaris kost het onderwijs over 2010 en 2011 al zo’n 550 miljoen euro aan misgelopen lonen. Nog een jaar erbij en we zitten al op ruim driekwart van het totaalbedrag dat is gemoeid met het Convenant Leerkracht. U weet wel, dat actieplan waarmee het beroep weer aantrekkelijk zou worden gemaakt. Blijft intact, lieten de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV bij de presentatie van het regeerakkoord nog weten.
Het Convenant Leerkracht is tijdens de vorige kabinetsperiode in het leven geroepen om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken. Door loopbaanontwikkeling voor de klas te realiseren en ook een interessanter salaris te kunnen bieden, zouden we het lerarentekort in ieder geval voor een groot deel op kunnen lossen.
Dankzij de nullijn wordt dat toch weer een moeilijk verhaal. Zeker voor hoogopgeleiden is het financieel gezien veel aantrekkelijker om werk te zoeken in een sector met een beter perspectief. Scholieren – vooral jongens – baseren hun studiekeuze voor een groot deel op basis van loopbaankansen en salarisontwikkeling. Velen zullen het onderwijs daarom links laten liggen vanwege de plannen van het kabinet.
Dankzij de nullijn betaalt het onderwijspersoneel het convenant grotendeels zelf. Dus kunnen we de archiefkast met clichés weer opentrekken. Kies uw favoriet maar uit: schraalhans is keukenmeester op de onderwijsbegroting, het onderwijs krijgt een sigaar uit eigen doos, docenten worden blij gemaakt met een dode mus. Ze zijn allemaal van toepassing op de docenten.
Ik durf niet te voorspellen of we dit kabinet ervan kunnen overtuigen af te zien van de nullijn. Dat kan wijzen op onderzoekjes waaruit blijkt dat veel Nederlanders de nullijn voor ambtenaren steunen. Maar ik vraag me wel eens af of diezelfde Nederlanders beseffen dat het ook gaat om onderwijzers, onderwijsondersteuners, conciërges, politieagenten en vuilnismannen.
We hebben argumenten genoeg om de nullijn stevig aan de kaak te stellen. Maar of we het kabinet daarmee bereiken is een tweede. De AOb onderhandelt formeel met werkgeversorganisaties. Maar zolang het kabinet die clubs geen ruimte geeft, zitten we eigenlijk voor joker om de tafel. Wellicht is het zinvol om over die rituele dans na te denken: onderhandelen met minister Marja van Bijsterveldt lijkt me een stuk zinvoller.

Ton Rolvink, lid dagelijks bestuur

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.