• blad nr 20
  • 11-12-2010
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

Internationaal heerst grote bezorgdheid over de mogelijk forse bezuinigingen door Nederland op de steun aan onderwijs in ontwikkelinglanden. Onderwijsbonden, ontwikkelingsorganisaties en meer dan 1600 individuele supporters van ‘Onderwijs voor iedereen’ uit Afrika en Azië vragen de Tweede Kamer zich te verzetten tegen de bezuinigingen. Een forse vermindering van de steun heeft ingrijpende gevolgen voor onderwijsprogramma’s in een groot aantal landen.
Algemeen Nederlands Persbureau, 5 december

“Het dragen van hoofddoeken past niet bij de katholieke grondslag van de school.”
Rector Gerard Dekkers van het Volendamse Don Bosco College tijdens een zitting bij de Commissie Gelijke Behandeling, Noordhollands Dagblad, 4 december

Op de locatie Kottenpark van het Stedelijk Lyceum neemt onder docenten het verzet toe tegen de afsplitsing van het gymnasium. Bestuurder Peter Nieuwstraten wil dat onderbrengen in een aparte school binnen een straal van drie kilometer.
Juist de docenten klassieke talen (Latijn en Grieks) hebben daar moeite mee. Docent Anita Ornée is een handtekeningenactie begonnen om de mening van andere docenten te peilen. In een interne brief aan collega’s stelt ze ‘absoluut geen voorstander te zijn van het elitair afzonderen van een groep leerlingen’. Ornée: “Niets is gezonder dan in alle lagen van de maatschappij mee te draaien.” Ze voelt zich geschoffeerd door het bestuur, omdat de classici, die de afgelopen jaren ‘een bloeiende gymnasiumafdeling’ hebben opgezet, niet zijn gehoord en ook ‘nooit een positief woord hebben kunnen horen of lezen van het bestuur’.
De Twentse Courant Tubantia, 3 december

Scholen mogen geen onderbouw havo/vwo meer aanbieden, als een vergunning ontbreekt voor de bovenbouw. De regel treft plattelandsscholen. De onderbouw havo/vwo van CSG Gaasterland in Balk komt vanaf 2012 onder de hoede van CSG Bogerman in Sneek. Tot nog toe mocht Gaasterland zelfstandig havo/vwo-leerlingen door de eerste klassen loodsen om hen vervolgens door te laten stromen naar Bogerman, dat eveneens valt onder het bestuur van CVO Zuid-West Fryslân. Dit mag niet meer. “Wij letten scherper op de licenties”, verklaart woordvoerder Jan-Willem Swane van de Onderwijsinspectie. Een kwaliteitsprobleem is er niet. De prestaties van de leerlingen in Balk zijn al 25 jaar voldoende.
Leeuwarder Courant, 3 december

Als het aan staatssecretaris Halbe Zijlstra ligt, krijgen afgestudeerde pabostudenten nog steeds niet de bevoegdheid om gym te geven. Dat antwoordde Zijlstra vrijdag in een Kamerbrief op een motie van Pia Dijkstra (D66). Zij stelde voor om alle studenten op de pabo te verplichten het vak bewegingsonderwijs te volgen. Daarmee zouden afgestudeerde basisschoolleerkrachten weer gym mogen geven aan hun leerlingen. Volgens de staatssecretaris komt dat de kwaliteit van de gymles waarschijnlijk niet ten goede.
Algemeen Nederlands Persbureau, 3 december

Rotterdam laat leerplichtambtenaren voortaan voor de ingang van middelbare scholen controleren welke jongeren te laat komen voor de lessen. Wie niet op tijd op school is, krijgt de eerste keer een waarschuwing; notoire laatkomers krijgen een Halt-straf aan hun broek. Het is een van de nieuwe maatregelen die in een aanvalsplan tegen spijbelen staan, dat de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) vandaag presenteert.
De Telegraaf, 30 november

1,8
Zoveel keer spijbelen Amsterdamse mbo-leerlingen meer dan roc’s melden. In het middelbaar onderwijs is dat naar schatting 1,2 keer zo vaak. Dit schrijft wethouder Lodewijk Asscher in een brief aan de gemeenteraad. Scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam blijken op grote schaal de hand te lichten met cijfers over spijbelaars. Asscher heeft een aantal scholengroepen (Amarantis, roc van Amsterdam, Esprit) inmiddels laten weten de situatie op hun school niet langer te accepteren.
De Telegraaf, 30 november

De allochtone huiswerkbegeleidingsclub de Witte Tulp ligt onder vuur. De organisatie zou sterke banden hebben met een orthodoxe islamitische beweging en leerlingen indoctrineren. De SP in de Tweede Kamer vindt dat de overheidssubsidies moeten worden gestopt en heeft een spoeddebat aangevraagd met minister Donner van Binnenlandse Zaken. De Witte Tulp ontving in 2009 een subsidie van 15 duizend euro van de gemeente Zaanstad. De aanvraag voor 2010 werd afgewezen omdat die niet voldeed aan de criteria. Voor 2011 is geen subsidie aangevraagd.
Noordhollands Dagblad, 29 november

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.