• blad nr 20
  • 11-12-2010
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Bve en hogescholen houden weer meer geld over

De rocís en hogescholen hebben hun financiŽle positie flink verbeterd. Zo hield de bve na twee magere jaren in 2009 34 miljoen over. Het lijkt er op dat deze winst vooral komt door bezuinigingen op investeringen in gebouwen en inventarissen. De hogescholen hielden samen 47 miljoen euro over en ook daar groeide het eigen vermogen.

De best renderende rocís waren te vinden in Leiden en Flevoland, die in 2009 maar liefst 7 procent van hun inkomsten overhielden. Royaal, omdat als norm geldt dat 3 procent meer dan genoeg is voor een gezonde begroting. Het rijkste roc van Nederland, het Arcus College dat met 71 procent de hoogste solvabiliteit heeft, deed het in 2009 wat rustiger aan. Bleef er in 2008 nog 6 procent van de inkomsten over, in 2009 was dat 3,7 procent. Het eigen vermogen van het roc in Heerlen werd verder versterkt tot ruim 59 miljoen euro. Intussen daalden de relatieve uitgaven aan personeel. In totaal hielden tien van de veertig rocís 3 procent of meer op hun lopende begroting over.
De rocís zijn niet de rijkste instellingen binnen de bve. De financiŽle positie van vakinstellingen, kenniscentra en agrarische opleidingen is vanwege het hoge eigen vermogen gemiddeld veel beter. De kenniscentra en vakinstellingen boekten in 2009 weer winst en versterkten daarmee hun toch al goede financiŽle positie. De agrarische opleidingen leden samen een heel licht verlies van 100.000 euro. Gezien hun eigen vermogen van ruim 266 miljoen is dat voor de aocís geen enkel probleem.
De hogescholen verdubbelden hun gezamenlijke winst bijna: hielden ze in 2008 25 miljoen euro over, in 2009 was dat 47 miljoen. Goed voor een gemiddelde rentabiliteit van 1,2 procent. Maar ook daar zijn grote uitschieters. Veertien van de 39 hogescholen hielden meer dan 3 procent op hun lopende begroting over, met als kampioen de hogeschool Domstad die onlangs samenging met de hogeschool Utrecht. De katholieke pabo in Zwolle, de welvarendste hbo-instelling van Nederland, noteerde een overschot van 284 duizend euro. Vorig jaar had men nog flink geld uitgegeven, maar dit jaar bleef er weer 4,3 procent over.
De hogescholen die veel geld overhouden, zijn vaak kleine instellingen, zoals zelfstandige paboís en kunstopleidingen. Opvallend is dan ook de positie van hogeschool Inholland waar in 2009 bijna 15 miljoen euro overbleef, maar liefst 5,5 procent van de lopende begroting. Het eigen vermogen en de solvabiliteit namen dan ook fors toe, terwijl de uitgaven aan personeel en investeringen in huisvesting en inventaris daalden. Inholland had al een gezonde financiŽle positie opgebouwd in de afgelopen jaren en heeft die nu verder versterkt.

[tabelletje]

Bve 2008 2009

Resultaat -33 miljoen 34 miljoen
Rentabiliteit -0,9% 0,7%
Eigen vermogen 1.492 miljoen 1.544 miljoen
Solvabiliteit 37% 38%

Hbo 2008 2009

Resultaat 25 miljoen 47 miljoen
Rentabiliteit 0,8% 1,2%
Eigen vermogen 1.061 miljoen 1.110 miljoen
Solvabiliteit 36% 35%

Bron: OCW-DUO

Toelichting
Het resultaat is de winst of het verlies van inkomsten en uitgaven. De rentabiliteit is het percentage van de winst of verlies op het totaal aan inkomsten. Als norm geldt dat een rentabiliteit van +3% tot -3% normaal is. Het eigen vermogen zijn de bezittingen in gebouwen, inventaris en geld van de instellingen. De solvabiliteit geeft aan of een instelling op langere termijn financieel gezond is, deze moet tussen de 10 en 60 procent liggen. Daaronder is een instelling te arm, daarboven te rijk. De cijfers van de afzonderlijke instellingen worden nu geanalyseerd en binnenkort geplaatst op www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.