• blad nr 20
  • 11-12-2010
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Best bezoldigde toezichthouder zat bij Wellantcollege

De best bezoldigde toezichthouder in het onderwijs de afgelopen jaren was de voorzitter van de raad van toezicht van het Wellantcollege. In 2009 kreeg hij voor zes maanden, tot aan zijn vertrek per 1 juli, 14.313 euro vergoed. In 2008 vermeldt het jaarverslag een honorarium van 26.495 euro, in 2007 21.584 euro.

Het Wellantcollege liep daarmee flink uit de pas bij andere onderwijsinstellingen en bij de beloningscode voor toezichthouders in het mbo.
Volgens de voormalige toezichthouder in kwestie, ondernemer en oud-Kamerlid voor de VVD Willem Keur, was de raad zich daarvan bewust. “Bij het aflopen van mijn termijn is er ook gezegd: Het zou in het vervolg een stukje minder moeten.”
In 2002 trad hij aan als voorzitter van de raad van toezicht. Daarvoor was hij als fusieleider betrokken bij het Wellantcollege, dat vmbo- en bve-onderwijs verzorgt voor 13.000 leerlingen verspreid over zo'n 27 vestigingen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
Keur vindt de vergoeding verdedigbaar. "Ik moest heel veel aandacht besteden aan de cultuurverschillen tussen die instellingen en vestigingen om er een eenheid van te maken. De implementatie van de fusie vroeg dermate veel tijd dat we die vergoeding gerechtvaardigd vonden. Voor minder zou ik het ook niet gedaan hebben. Zoveel tijd en energie erin steken - dat gaat gewoon niet. Ik moet ook mijn handel laten lopen. Dan moet je als het ware liefdadigheidswerk gaan doen."
Zijn opvolger doet het wel voor minder geld. "Wat ik nu ga zeggen is superflauw: Ik vind dat de tent goed op de rails stond toen ik wegging. Ik denk ook dat het nu met minder tijdsinspanning kan, ja.”
Zijn opvolger is Marc Vermeulen, directeur IVA Beleidsonderzoek en Advies in Tilburg. Die krijgt naar eigen zeggen op jaarbasis een vaste vergoeding van 15 duizend euro, all-in. Toch relatief nog best een hoge vergoeding? Vermeulen: “Het hele systeem zat wat aan de hoge kant. Met mijn benoeming is de verlaging ingezet, maar men wilde wel een helder onderscheid in vergoeding houden tussen de voorzitter en de andere leden van de raad. Maar een belangrijker reden: Wellant is weliswaar geen bijzonder grote, maar wel een complexe organisatie. Veel vestigingen, over een groot deel van het land verspreid, verschillende sectoren. Dat heeft men ook willen uitdrukken in die vergoeding.”
De bezoldiging van Cees Bijl, voorzitter van de raad van toezicht bij Stenden Hogeschool, bedroeg vorig jaar 19.880 euro (in 2008: 16.618). Dat bedrag bestaat uit 14.740 euro aan 'bruto salaris' en 5.140 'overige werkgeverslasten'. In een schriftelijke reactie laat Bijl via de Stenden-woordvoering weten dat het honorarium met ingang van 2011 zal worden bijgesteld. De voorzitter zakt naar een vast bedrag van 12 duizend euro, aangevuld met reiskosten.
In de meeste onderwijssectoren bepalen raden van toezicht zelf hun samenstelling en vergoeding. Alleen bij universiteiten worden de toezichthouders benoemd door de minister van Onderwijs (of Landbouw). De minister stelt ook hun vergoeding vast. Per 1 januari 2009 is die tegemoetkoming vastgesteld op 15.000 euro, voor leden op 10.000 euro.
Niek Urbanus, voorzitter van de gecombineerde raad van toezicht van Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, stond vorig jaar in de boeken voor 23 duizend euro. Het bedrag is gebaseerd op anderhalf keer het universitaire honorarium, aldus een woordvoerder. Die eraan toevoegt dat het daarmee goedkoper is dan twee voorzitters voor afzonderlijke instellingen.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.