• blad nr 20
  • 11-12-2010
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

Aan de telefoon: Johan Veenstra 

Naming and shaming zal weinig invloed hebben op het drugsgebruik

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de namen van drugsgebruikende leerlingen bekendmaken bij leraren, leerlingen en ouders. Stoere taal, vindt Johan Veenstra, rector van het Comenius College in Hilversum.

Heeft het nut blowende leerlingen aan de schandpaal te nagelen?
“Leerlingen horen uiteraard fris in de les te zitten, maar veel invloed op het drugsgebruik zal naming and shaming niet hebben. Daarbij hoort een school geen eigen rechter te spelen. Te pas en te onpas komt het kabinet met dit soort stoere taal en dat werkt contraproductief. Scholen voeren allang een actief beleid tegen verdovende middelen. Het belangrijkste is met voorlichting vroeg in de onderbouw te voorkomen dat leerlingen later drugs gaan gebruiken.”

Vinden jongeren blowers niet vooral stoer?
“In heel beperkte kring zou blowen best als stoer gezien kunnen worden, maar in onze regio is het al jarenlang zo dat slechts een op de vijf leerlingen ooit hasj of wiet heeft geprobeerd en dat 9 procent huidig gebruiker is (en de laatste vier weken softdrugs nam), zo blijkt uit onderzoek van de GGD. De rest ziet het niet als stoer, neem ik aan.”

Minister Marja van Bijsterveldt wil scholen verplichten leerlingen die drugs gebruiken bij de Onderwijsinspectie te melden. Goed idee?
Zuchtend: “En wat gaat de inspectie daarmee doen? Het is geen klachtenbureau. De Onderwijsinspectie gaat niet rechtstreeks over de leefstijl van kinderen. Daarover hebben we wel contact met de GGD en - als er schoolverzuim uit voortkomt - met het Regionaal bureau leerlingzaken. Het lijkt nu net alsof het alleen op scholen misgaat, maar de meeste drugs worden op vrijdag- en zaterdagavond in de disco of de kroeg gebruikt. Ouders en onderwijs hebben allebei met blowen te maken en kunnen het beste schouder aan schouder hiertegen strijden.”

Spreekt u ouders aan op drugsgebruik onder leerlingen, zoals minister Opstelten wil?
“Dealen is strafbaar en als we leerlingen betrappen, melden we dat bij de politie. Als kinderen onder invloed in de klas zitten, lichten we altijd de ouders in. Het Nederlandse gedoogbeleid maakt het gesprek soms wel lastig. Volgens de schoolregels mag het niet, maar het is geen probleem om op de stoep van het politiebureau een joint op te steken. Het komt voor dat ouders zeggen: dat is uw zaak niet, of daar heb ik geen boodschap aan. Ouders die dat willen, bieden we steun en hulp aan via de schoolarts of het consultatiebureau voor alcohol en drugs.”

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.