• blad nr 20
  • 11-12-2010
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Zet moeilijke leerlingen in mbo apart

De moeilijkste leerlingen vormen voor het mbo zon grote belasting dat zij een aparte opvang en bekostiging nodig hebben.

Wie aan niveau 2 begint in het mbo moet straks voldoen aan bepaalde minimumeisen. Dat stelt een commissie onder voorzitterschap van AkzoNobel-bestuurder Marjan Oudeman. Vanwege de aanhoudende kritiek op het mbo werd een commissie ingesteld die moest onderzoeken of het mbo in zijn huidige vorm nog wel bestuurbaar is. Echte stelselwijzigingen zijn niet nodig, want sommige rocs blijken wl goed te presteren. Toch wordt een aantal belangrijke veranderingen voorgesteld. Zo zorgt de grote instroom van ongediplomeerden voor een te grote belasting. Zij hebben intensieve begeleiding nodig, dat vraagt veel geld en aandacht en gaat ten koste van de rest van de opleidingen. Daarom, zo vindt de commissie, kunnen de moeilijkste leerlingen beter apart onderwijs krijgen in niveau 1. Ze hebben zeker 1000 uur lestijd nodig en veel begeleiding en zorg, daarvoor is een aparte bekostiging nodig. In het regeerakkoord was de drempelloze instroom bij niveau 2 ook al geschrapt. Het apart zetten van de probleemjongeren zou het imago van het mbo kunnen verbeteren; het is overigens hetzelfde probleem waar het vmbo mee kampt.
Omdat de kwalificatiestructuur voor veel bureaucratie en slechte examens zorgt, moet die sterk vereenvoudigd worden. Aan examens worden weer landelijke eisen gesteld. Om de kwaliteit te verbeteren worden docenten verplicht bijgeschoold. Bve-instellingen moeten zich weer helemaal op hun hoofdtaak richten. Nu gaat er veel tijd en energie verloren aan contractactiviteiten en allerlei stichtingen of bvs. Ook het aantal te kleine opleidingen moet worden gesaneerd: momenteel telt 40 procent van de ruim achtduizend opleidingen minder dan twaalf studenten.
Onwenselijk is het dat een instelling buiten de eigen regio een opleiding start of een opleiding start die dichtbij al wordt aangeboden. Gezien het grote aantal klachten van studenten in de afgelopen jaren over de programmering, roosters en organisatie van hun opleiding, vindt de commissie dat prioriteit nummer 1 de organisatie van deze basiskwaliteit is. Opleidingteams zijn daarvoor verantwoordelijk. De tevredenheid van ouders en studenten moet regelmatig worden gepeild. De menselijke maat moet terug, vooral bij de rocs waar vaak duizenden leerlingen tegelijk in n gebouw zitten.
De AOb is teleurgesteld dat Oudeman geen eisen stelt aan de bekostiging van de bve-sector. De onderwijsbond wil garanties dat het geld echt genvesteerd wordt in de lessen en in de kwaliteit van het personeel.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.