• blad nr 20
  • 11-12-2010
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Terug naar alfa en bèta

Slechts twee profielen en zo snel mogelijk een verplichte eindtoets op de basisschool. Zo wil minister Marja van Bijsterveldt Nederland naar de top vijf brengen.
“Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top vijf van de wereld afgeraakt.” Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs gebruikte de presentatie van het Pisa-onderzoek voor het lanceren van haar eigen actieplan ‘Beter presteren’. Daarin wordt de back to basics-trend, dus terug naar de kernvakken, nog verder uitgewerkt. Zo moet vooral in de onderbouw de nadruk gelegd worden op vakken die bepalend zijn voor het succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Er moet volgens haar simpelweg meer leertijd komen voor Nederlands, Engels en wiskunde. De leerprestaties worden dan getoetst aan het eind van de onderbouw. Van Bijsterveldt is niet ontevreden over de Pisa-scores voor taal, vooral omdat het percentage zwakke lezers ten opzichte van 2006 is afgenomen. De plaats van Nederland bij wiskunde baart haar wel zorgen. Ook al zeggen de onderzoekers zelf dat de teruggang van enkele punten ‘niet significant’ is, ze wil de dalende trend toch keren. Eén van de middelen die ze daarvoor wil inzetten is het aantal examenprofielen in de bovenbouw van havo en vwo terugbrengen tot twee per schooltype. Gewoon weer een alfa- en een bètaprofiel, daar komt het dan op neer. Aan het eind van de bovenbouw volgt er nog een rekentoets. Om Nederland op te stuwen naar de top vijf wil de minister ‘specifieke maatregelen’ om de leerprestatie van de 20 procent best presterende leerlingen te verhogen. De excellente leerlingen in Nederland doen het namelijk minder in vergelijking met andere landen.
De Onderwijsraad moet begin 2011 advies geven over dit actieplan en tevens aandacht besteden aan de rol van docenten die medebepalend is voor het leerrendement.

AOb verwacht geen wonderen van ‘back to basics’
De AOb stelt in een eerste reactie op de plannen van de minister ‘geen wonderen te verwachten’ van meer nadruk op de kernvakken en toetsen. Voorzitter Walter Dresscher: “Dit soort suggesties heeft nooit het gewenste resultaat gebracht. Je moet je ook niet blindstaren op alleen die delen van het onderwijs waarop we in de Pisa-ranking worden afgerekend, het onderwijs is natuurlijk meer. De landen die het goed doen, gaan bovendien helemaal niet uit van back to basics. Voor mij is de oplossing heel simpel. Als je in de top vijf van kenniseconomieën wilt komen, moet je investeren in leraren en geen onbevoegden voor de klas zetten.” (voor meer reacties www.aob.nl)


Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.