• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

CVHO en Bona

Vrijdagmiddag 26 november houden de confessionele afdelingen van de AOb, CVHO en Sint-Bonaventura, een algemene vergadering, waar leden van harte welkom zijn. Als locatie voor deze bijeenkomst is gekozen voor het vernieuwde Stedelijk Museum in de Hanzestad Kampen. Geloof is van oudsher zeer aanwezig in Kampen. Tot aan de Reformatie was Kampen een rooms-katholieke stad. Er waren grote kerken en kloosters in de oude binnenstad. Na de Reformatie werd Kampen protestant en er vestigden zich twee theologische universiteiten. Er is veel bewaard gebleven uit deze tijd. Deze middag is er ruimschoots gelegenheid om hiermee kennis te maken.
CVHO en Sint-Bonaventura houden afzonderlijk hun eigen algemene vergadering. Na de bijeenkomst wordt u een maaltijd aangeboden. Leden die deze bijeenkomst willen bijwonen, kunnen zich aanmelden met het formulier op de website (www.cvho.aob.nl of www.bonaventura.aob.nl) of per post: AOb, centraal secretariaat, Postbus 2875, 3500 GW Utrecht.
Vermeld bij uw aanmelding aub uw adresgegevens in verband met het toezenden van de stukken. Wilt u ook aangeven of u wel of niet de maaltijd gebruikt?

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.