• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Begeleiding bij ziekte

Bent u ziek en ziet u er tegenop om in uw eentje naar een keuringsarts of een arbo-arts te gaan? Dan kunt u de hulp inroepen van wia-begeleiders van de AOb. Dit zijn geschoolde ervaringsdeskundigen die mensen kunnen bijstaan tijdens ziekte en keuring. Daarnaast kunnen vakbondsconsulenten behulpzaam zijn bij alle mogelijke vragen over werk en rechtspositie.
De AOb heeft een brochure samengesteld ‘U bent ziek en dan…’ waarin informatie te vinden is over uw rechten en plichten bij ziekte: wat kan ik van mijn werkgever verwachten, hoe zit het met therapeutisch werken, wat is de rol van de arbo-arts? Ook kunt u het boekje ‘Wie schrijft die blijft’ van de FNV aanvragen, waarin een stappenplan is opgenomen over wat er moet gebeuren bij ziekte.
Rayon Oost organiseert een wia-spreekuur op dinsdag 23 november van 16.00 tot 17.30 uur in het kantoor aan de Singelstraat 27 in Deventer. Vakbondsconsulenten en wao/wia-begeleiders zitten dan klaar voor uw persoonlijke vragen en problemen. Aanmelden via rayon.oost@aob.nl of 030 2989500. Ook kunt u de genoemde boekjes hier aanvragen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.