• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur J. van Aken 
  • de Vereniging

 

Certificaat AOb Academie voor elf ‘high potentials’

Elf AOb-consulenten, sectorbestuursleden, pr-consulenten en rayonbestuurders van de bond kregen eind september een certificaat voor het afronden van de AOb Academie. “Het doel was het opleiden van high potentials op bestuurlijk gebied”, legt trainer Brigit Linssen uit.

Voor de academie zocht de bond enthousiaste talenten die een loopbaan bij de vakbond ambiëren. Acht keer volgden de elf deelnemers tussen oktober 2009 en juli 2010 een tweedaagse. Tijdens de bijeenkomsten kwamen de inrichting en de kwaliteit van het onderwijs, cao- en rechtspositionele kwesties en communicatievaardigheden aan bod. “Bemiddelingsvaardigheden, goed luisteren, lobbyen en hoe presenteer je jezelf en breng je het punt van de AOb bondig naar voren”, vult deelnemer Eugenie Stolk aan.
Ben Zwartjes, AOb-consulent en lid van het sectorbestuur vo, vond het heel leerzaam om in korte tijd een nota over passend onderwijs door te nemen en daarover een advies voor het dagelijks bestuur te formuleren. Ook schreven de deelnemers een paper. Zwartjes koos ‘werkdruk’ als onderwerp. “Ik wil mijn paper als discussiestuk in de scholen bespreken en vragen hoe het personeel werkdruk ervaart”, kondigt hij aan.

Veel kennis
Stolk werd door rayonmedewerkers gevraagd voor de academie. “Het was interessant om vanuit een breder perspectief over onderwijs te praten”, vindt ze. Zwartjes, natuurkundedocent op het Dendron College in Horst, vond de AOb Academie heel intensief. “Ik heb veel geleerd. Er zit nu veel kennis in mijn rugzakje die ik binnen de AOb nodig kan hebben.” Hij heeft de ambitie op termijn een bestuursfunctie binnen de bond te vervullen.
Binnenkort bespreekt de bond of er voor de deelnemers een nieuwe functie beschikbaar komt. Een aantal van hen heeft inmiddels al een plek gevonden in het bestuur van de sector po of vo. Daarnaast zijn er twee nieuwe rayonbestuurders uit de academie voortgekomen. Eugenie Stolk, rayonbestuurder in noord, is een van hen. “Door de academie was het niet zo’n grote stap omdat ik de organisatie en de cao-kant goed kende.” In de training leerde ze ook hoe ze haar rol ziet en hoe ze overkomt. “Dat heeft me als bestuurder zekerder gemaakt, merk ik. Dat is handig, want ik moet nu als rayonbestuurder met bovenschoolse directeuren overleggen.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.