• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

Een op de vijf
Dat aandeel Belgische jongeren verklaart graag naar school te gaan. Dat blijkt uit een enquête van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling onder elf-, dertien- en vijftienjarigen. Bij het verlaten van de basisschool zijn het vooral jongens die niet graag naar school gaan, maar eens ze vijftien zijn zegt bijna 90 procent van de jongeren dat ze niet graag naar school gaan.
In andere Europese landen is er een ander geluid te horen: in Nederland gaan vier op de tien jongeren graag naar school, in Groot-Brittannië is dat ook meer dan een op de drie. Zorgwekkend is dat ruim 12 procent van de Belgische jongeren toegeeft gepest te worden op school.
De Standaard, 11 oktober

Het niveau van de Friese les is op veel scholen in Friesland onvoldoende. Dat staat in de ‘Voortgangsrapportage Fries’ van de inspectie van het Onderwijs, die in november verschijnt, zo melden regionale media. Vorige onderzoeken, in 2001 en 2006, leverden ook al geen fraaie uitkomsten op. De Onderwijsinspectie vindt dat Friese basisscholen en middelbare onderwijsinstellingen de afgelopen jaren weinig vooruitgang hebben geboekt. In het rapport worden dan ook dezelfde conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan als bij de eerdere onderzoeken. Docenten hebben vooral moeite om lessen af te stemmen op het niveau van de leerlingen. Sommige kinderen zijn Friestalig opgevoed, anderen niet.
ANP, 9 oktober

{getal}
6600
Dat aantal studenten koos afgelopen jaar voor de pabo. Daarmee is de studie de populairste opleiding in het hbo.
Ten opzichte van 2009 is het aantal aanmeldingen voor de pabo met 10 procent toegenomen. De Hbo-raad verklaart dat er dit jaar zeker duizend studenten meer zijn aangemeld.
Elsevier, 9 oktober

Op Amsterdamse voorscholen werken nog steeds medewerkers die slecht Nederlands lezen of spreken. Dit terwijl het verbeteren van taalachterstanden bij peuters een belangrijk doel is van de voorscholen. Volgens Folkert Kuiken, bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal, is het Nederlands van 220 van de ruim 700 leidsters nog niet op een behoorlijk niveau. Hij zei dat op het congres Taal op school in Amsterdam.
Het Parool, 8 oktober

Voor zwarte scholen wordt het halen van de referentieniveaus taal en rekenen onbegonnen werk, blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Witte elitescholen daarentegen kunnen tevreden achterover leunen. Sinds augustus zijn de referentieniveaus taal en rekenen van kracht. Van de leerlingen moet 75 procent een vastgesteld fundamenteel niveau halen en 50 procent een streefniveau. Voor begrijpend lezen wordt bijvoorbeeld het fundamentele niveau alleen bereikt bij autochtone leerlingen met middelbaar of hoger opgeleide ouders. Van de allochtone leerlingen met middelbaar en hoger opgeleide ouders haalt slechts 64 tot 71 procent dit niveau. Van de leerlingen met lager opgeleide ouders (allochtoon en autochtoon) haalt 48 tot 62 procent het fundamentele niveau, en een behoorlijk deel van deze leerlingen (circa 20 procent) haalt zelfs een lager gesteld minimumniveau niet. De kans is reëel dat straks vrijwel alle zwarte scholen tot zwakke school worden bestempeld.
Didaktief, oktober

De Friese schooljeugd mag niet worden verleid om te gaan vissen. De Partij voor de Dieren protesteert daarom tegen de vislessen op basisscholen die de Hengelsportfederatie aanbiedt. “Jammer dat de partij zich richt op mensen die het beste voor hebben met de vissen”, vindt deze.
Algemeen Dagblad, 6 oktober

Drugshonden hebben in kluisjes van leerlingen van de RSG Hoeksche Waard gezocht naar verboden middelen. Het is voor het eerst dat dit middel is ingezet in de strijd tegen drugs.
De actie heeft niets opgeleverd. Alle kluisjes bleken vrij van verdovende middelen. Ook lokalen en bureaus van de leraren zijn besnuffeld door de drugshonden. Met hetzelfde resultaat: nergens drugs te bekennen.
AD/Rotterdams Dagblad, 5 oktober

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.