• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur A. van Voorthuijsen 
  • Redactioneel

 

Scholenbouwprijs uitgesteld

Het ministerie van Onderwijs reikt dit jaar de Scholenbouwprijs niet uit. Dat zou - voor de tiende keer – gebeuren tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling begin volgend jaar in Utrecht.

Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol vindt dat de uitreiking een jaar moet worden uitgesteld. “Een school moet minstens een jaar gefunctioneerd hebben. Dan pas is de klimaatinstallatie goed ingeregeld en heb je een paar keer dertig dampende regenjassen in een lokaal gehad. Dan pas kun je zien of een ontwerp inderdaad zo geslaagd is als we denken.”
In het verleden ging de tweejaarlijkse architectuurprijs meerdere keren naar nieuwe schoolgebouwen waar later tonnen extra nodig waren om het zaakje goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld omdat het binnen veel te warm werd, of omdat delen van het gebouw erg onpraktisch bleken in het gebruik. Er is lang te veel naar de buitenkant gekeken, zegt Van der Pol, als rijksbouwmeester adviseur van het kabinet. “Een goede winnaar moet ook hoog scoren op een gezond binnenklimaat en een realistische exploitatie.”
Van der Pol noemt de bestaande praktijk rond scholenbouw niet van deze tijd. “De programma’s van eisen en de budgettering voldoen niet. Die zijn gebaseerd op de situatie van tien jaar geleden. Schoolgebouwen worden tegenwoordig veel intensiever en meer uren per dag gebruikt dan vroeger. Gangen worden bijvoorbeeld benut als lesruimte, lokalen voor buitenschoolse opvang. Dat moet verdisconteerd worden in een programma van eisen en het budget.” De kwaliteitsstandaard voor schoolgebouwen zou veel dichter bij de normen voor bijvoorbeeld (rijks)kantoren moeten liggen, zegt ze. Een kantine hoort erbij, vindt Van der Pol. “We geven als rijksoverheid tussen de 2000 en 2400 euro per vierkante meter uit aan onze eigen kantoren. Dat zou je toch ook aan een schoolgebouw moeten willen besteden? In een kantoor is achttien vierkante meter netto oppervlak per persoon heel normaal. In een school is dat nog geen zes. Dat is een heel erg groot verschil.”
Uit eerder onderzoek bleek dat 80 procent van de schoolgebouwen een ongezond binnenklimaat heeft. De rijksbouwmeester noemt het “bizar, van de zotte en onbegrijpelijk” dat er sindsdien nog niets is verbeterd. “Onze scholen voldoen niet. Dat ligt niet aan de architecten, maar aan de opdrachtgevers. De overheid faalt.” (Anka van Voorthuijsen)

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.